Głównym celem konferencji jest prowadzenie dialogu pomiędzy prawnikami z Ukrainy i Polski, z udziałem wybitnych specjalistów prawa karnego na temat prawnych i praktycznych aspektów pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zbrodni popełnianych na Ukrainie.

Prawnicy zbierają dane o zbrodniach na Ukrainie. Oraz pieniądze na zabezpieczenie świadków i dokumentów>>

 

Konferencja online

Praktycy, sędziowie, prokuratorzy oraz profesorowie prawa karnego i międzynarodowego, zaprezentują podczas konferencji swoje referaty. Goście z Ukrainy podzielą się najnowszymi danymi na temat prowadzonych w Ukrainie bardziej aktualne kwestie związane z odpowiedzialnością karną za zbrodnie dokonane na Ukrainie.

 

Organizatorzy zaplanowali także czas na dyskusję. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnym stanem prac nad propozycją powołania specjalnego Trybunału ds. zbrodni Agresji. Uczestnictwo w konferencji to doskonała okazja do wymiany myśli i nawiązania kontaktów z prawnikami z Ukrainy, którzy na co dzień mają do czynienia z wieloma wyzwaniami związanymi ze stosowaniem prawa karnego w obecnej sytuacji.

Link do rejestracji: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__zypx9lETIeaKsINuqv50A#/registration

 

Otwarcia konferencji dokonają:

  • Profesor Piotr Hofmański, Prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego, 
  • Dr Michał Laskowski, Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego w Polsce, 
  • Stanislav Kravchenko, Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Ukrainy, 
  • Profesor Yuri Baulin i Profesor Paweł Wiliński, Prezesi ukraińskiej i polskiej sekcji AIDP,
  • Dr. Gabija Grigaite-Daugirde, Zastępca Ministra Sprawiedliwości Litwy,
  • Dr. Gabriele Juodkaite-Granskiene, Prezes Sądu Najwyższego Litwy

Pomoc obywatelom Ukrainy ze strony JST na podstawie specustawy >

Wsparcie finansowe dla gmin i podmiotów na rzecz uchodźców z Ukrainy >