1st International Conference Contemporary Challenges of International Criminal Justice (Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Współczesne wyzwania międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych) odbędzie się 1 czerwca 2024 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Patronami wydarzenia są m.in. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Prawo.pl.

Program konferencji>>>

O współpracy z MTK i obowiązkach z tym związanych

- Jak dowodzi praktyka, współdziałanie państw z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK) jest kluczowe do skutecznego ścigania sprawców najpoważniejszych przestępstw międzynarodowych. Dla wielu pokrzywdzonych Trybunał w Hadze stanowi faktycznie jedyną szansę na uzyskanie sprawiedliwego wyroku. Bez wymiany informacji czy bezpośredniej pomocy organów państwowych może dochodzić do unikania odpowiedzialności przez sprawców oraz podważania wiarygodności i skuteczności samego Trybunału, który boryka się z licznymi trudnościami o charakterze organizacyjnym, politycznym, finansowym czy procesowym - mówi dr Paweł Czarnecki, jeden z organizatorów wydarzenia, nauczyciel akademicki w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ, społeczny kurator sądowy w sprawach nieletnich w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, mediator w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Dodaje, że Polska należy do grona państw, które ratyfikowały Statut MTK. Nastąpiło to 12 listopada 2001 r. Wejście w życie miało zaś miejsce 1 lipca 2002 r. W efekcie Polska jest zobowiązana do aresztowania i wydawania osób podejrzanych o popełnienie zbrodni podlegających jurysdykcji MTK.

- Mamy więc obowiązek zatrzymać osoby, których poszukuje Trybunał, np. ostatnio prezydenta Wladimira Putina, Marii Lwowej-Biełowej czy kilkunastu innych osób. Polscy sędziowie i prokuratorzy muszą być przygotowani do stosowania wielu regulacji związanych z zabezpieczeniem materiału dowodowego chociażby w kontekście śledztw prowadzonych na Ukrainie. Nie da się stosować polskich przepisów bez poznania zasad funkcjonowania tego Trybunału - zaznacza dr Czarnecki.

Czytaj: Prezydent Rosji ścigany za zbrodnie wojenne >>

Wskazuje, że udział w konferencji, która odbędzie się 1 czerwca 2024 r., to szansa poznania najlepszych ekspertów z tego zakresu.- Zresztą hipotetycznie Polska może być już teraz państwem, w którym osoby skazane przez MTK, właśnie na terenie naszego kraju, mogą odbywać karę pozbawienia wolności - zwraca uwagę dr Czarnecki.

Wybitni karniści w Krakowie

Konferencja jest organizowana w ramach Krakowskiego Centrum Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych, które zostało utworzone na mocy zarządzenia Rektora UJ. Na czele Komitetu Organizacyjnego Konferencji stoją prof. Piotr Hofmański, były sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz prof. Andrzej Światłowski. Obok nich wydarzeniem zajmują się dr Sonia Głogowska i dr Paweł Czarnecki. Ma zostać przeprowadzona w języku angielskim. Wezmą w niej udział uznani prawnicy z Polski i innych krajów. Wśród zagranicznych prelegentów wymienić w szczególności należy: prof. dr Ekaterina Trendafilova, Jean-François Thony, Chang-ho Chung oraz prof. dr Péter Kovács. W dyskusjach wezmą udział także prof. Hanna Kuczyńska, prof. Paweł Wiliński i prof. Karolina Kremens.

Wydarzenie zostało podzielone na trzy sesje. Pierwsza z nich ma odnosić się do zasady komplementarności w Statucie Rzymskim. Debata ma w szczególności koncentrować się na rozwoju krajowych mechanizmów ścigania przestępstw międzynarodowych i implementacji istotnych postanowień Statutu Rzymskiego do krajowych regulacji prawnych. Sesję tę moderować ma Jean-François Thony, stojący na czele Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights.

Druga sesja, której przewodniczyć będzie prof. Paweł Wiliński, zostanie poświęcona jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego. Do kluczowych zagadnień, które mają zostać poruszone w tej części konferencji należą zmiany, które powinny być wdrożone w mechanizmie uruchamiającym jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego w odniesieniu do zbrodni oraz kwestie odnoszące się do orzekania przez MTK o zbrodni agresji.

 

Nowe technologie w międzynarodowym sądownictwie

Ostatni panel poprowadzi prof. dr Silvia Fernández de Gurmend z Argentyny. Rozmówcy mają skoncentrować się na temacie nowych technologii w międzynarodowym wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych. Mają zwrócić uwagę w szczególności na szanse, zagrożenia i perspektywy zastosowania nowych technologii w tym obszarze wymiaru sprawiedliwości. Poruszony ma zostać temat zabezpieczania i gromadzenia dowodów w międzynarodowym sądownictwie karnym, a także wpływ nowych technologii na prawa stron i innych uczestników międzynarodowych spraw karnych.

Dyskusje zwieńczyć ma wystąpienie prof. Piotra Hofmańskiego, który podsumuje stanowiska prezentowane przez prelegentów.