Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy brak możliwości zaskarżenia orzeczenia dotyczącego odmowy...
Monika Sewastianowicz
04.01.2015
Polska powinna zakazać tzw. detencji dzieci, czyli umieszczania ich w zamkniętych ośrodkach dla...
PAP
04.01.2015
Od początku stycznia tego roku zmieniły się unijne przepisy dotyczące uiszczenia VAT od zakupu...
Krzysztof Sobczak
04.01.2015
Izrael zagroził palestyńskim przywódcom procesami sądowymi za zbrodnie wojenne, jeśli Palestyna...
PAP
04.01.2015
Wciąż nie wiadomo, kiedy przed trybunałem w Watykanie rozpocznie się proces oskarżonego o pedofilię...
PAP
04.01.2015
Dokonana w ramach tzw. czwartego pakietu deregulacyjnego nowelizacja ustawy o ochronie danych...
Krzysztof Sobczak
04.01.2015
Nie będzie już przymusu zawierania związku małżeńskiego w siedzibie urzędu stanu cywilnego. Do tej...
Krzysztof Sobczak
04.01.2015
Rok 2015 jest ostatnim, w którym będzie można grać na automatach zwanych jednorękimi bandytami w...
PAP
03.01.2015
Nowe inicjatywy ustawodawcze, w tym zmiany w kodeksie wyborczym, ordyancji podatkowej, kodeksie...
Krzysztof Sobczak
03.01.2015
Nowa ordynacja podatkowa, darmowa pomoc prawna, nowe Prawo o działalności gospodarczej, Prawo o...
PAP
03.01.2015
Minister zdrowia poinformował, że wydane zostały przepisy, które ułatwiają zakładanie nowych...
Krzysztof Sobczak
03.01.2015
W 2014 r. - poinformowało MAC - wysłano ponad 1,5 mln dokumentów w postaci elektronicznej, a liczba...
PAP
03.01.2015
Sąd stwierdził, że nie trzeba stu procentowej pewności, aby orzec chorobę zawodową wywołaną...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.01.2015
Prawie 1 mln 100 tys. zł - tyle na koniec listopada wyniosły roszczenia sądów wobec Polskiej Grupy...
Krzysztof Sobczak
03.01.2015
Majątek spółek, które nie zostaną przerejestrowane do KRS, przejmie Skarb Państwa, a wierzyciele...
Monika Sewastianowicz
03.01.2015
Złagodzenie przepisów o upadłości konsumenckiej wpłynie na wzrost zainteresowania tą formą radzenia...
Monika Sewastianowicz
03.01.2015
Odsetki maksymalne powinny być bardziej odporne na wahania stóp procentowych, ponieważ obecne...
Monika Sewastianowicz
03.01.2015
Kielecki notariusz stanie przed sądem oskarżony o oszustwo i przekroczenie uprawnień. Prokuratura...
Krzysztof Sobczak
02.01.2015
Prawnicy
Nowe grupy podatników, którzy świadczą usługi na rzecz konsumentów, w tym prawnicy, będą musiały 1...
PAP
02.01.2015
Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje ponowną próbę przywrócenia sytuacji, w której sędziowie...
Krzysztof Sobczak
02.01.2015
Organ musi wyjaśnić czy osoba występująca z wnioskiem o udzielenie informacji przetworzonej działa...
Krzysztof Sobczak
02.01.2015
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na PKP Intercity karę w wysokości 155 100,44 zł za brak...
PAP
02.01.2015
Kartę Dużej Rodziny wystąpiło ponad 718 tys. osób; odebrało ją prawie 590 tys. - poinformowało w...
PAP
02.01.2015
Do Sądu Okręgowego w Białymstoku trafiły apelacje obu stron w procesie mężczyzny oskarżonego o...
PAP
02.01.2015
Sprzedawca, który informuje klientów, że ubrania przecenione nie podlegają reklamacji, łamie prawo...
Krzysztof Sobczak
02.01.2015
29 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy ma zbadać pytanie prawne dotyczące wątpliwości związanych z...
PAP
02.01.2015
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zaapelowało do ministra sprawiedliwości i Krajowej Rady...
Krzysztof Sobczak
02.01.2015
Od początku roku obowiązują przepisy, które nakładają na firmy nowe obowiązki w zakresie ochrony...
Krzysztof Sobczak
02.01.2015
Jedno postępowanie administracyjne w ciągu dwóch lat, kilka spraw o wykroczenia to statystyki spraw...
Krzysztof Sobczak
02.01.2015
Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa zmiana zasad wynagradzania osób przygotowujących egzaminy...
Krzysztof Sobczak
02.01.2015