Ustawa zmieni również procedury dotyczące niedozwolonych porozumień. Przedsiębiorca, który dostarczy UOKiK informacje na temat zmowy, będzie mógł liczyć na uniknięcie sankcji finansowej za udział w niedozwolonym porozumieniu, nawet, jeżeli nie będzie pierwszym, który poinformuje o złamaniu prawa.

Wprowadzone rozwiązanie - tzw. leniency plus - umożliwi przedsiębiorcy, który złoży wniosek jako drugi lub kolejny, uzyskanie dodatkowego obniżenia kary o 30 proc, jeśli poinformuje Urząd o innej zmowie, której również był uczestnikiem. W tej drugiej sprawie będzie miał status pierwszego wnioskodawcy i uniknie w niej kary finansowej.
Źródło:
www.uokik.gov.pl,

Czytaj także: Senat: trzy miesiące dla UOKiK na przekazanie dokumentów do sądu