Jak zapowiadają organizatorzy zaplanowanego na 9 czerwca wykłądu, jego podsatwowym przedmiotem będzie zanik zasady równego tratowania podmiotów gospodarczych na rynku oraz przywileje podmiotów własności intelektualnej>
Wykład prof. Sołtysińskiego odbędzie się 9 czerwca 2014 r. o godzinie 17 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie.
Uczestnictwo w wykładzie należy potwierdzić do dnia 2 czerwca 2014. pod adresem email dtelega@wolterskluwer.pl , bądź telefonicznie pod numerem 22-535-83-16.
Patronat nad wykładem objął miesięcznik „Państwo i Prawo” oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.