Opinia taka została przedstawiona przez sędziów podczas zorganizowanego niedawno w warszawskim Sądzie Okręgowym spotkania kierownictwa wydziałów gospodarczych tego sądu z przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej. Jak poinformowano, celem spotkania było wzajemne przedstawienie postrzegania sądownictwa gospodarczego i analiza zagadnień problematycznych, które w ocenie pełnomocników wpływają na postrzeganie sądownictwa gospodarczego przez przedsiębiorców.
Przedstawiciele NRA wskazali na rolę jaką w skali ogólnopolskiej pełni warszawski Sąd Okręgowy i jego wydziały gospodarcze. Potwierdziła to sędzia Ewa Malinowska mówiąc, że do Sądu Okręgowego w Warszawie wpływają sprawy z całej Polski. W ocenie sądu i NRA jest szereg zagadnień, które są wyłącznie natury technicznej, a które powodują uciążliwości dla przedsiębiorców. W trakcie rozmowy – jak poinformowano w komunikacie - zidentyfikowano zarówno problemy natury technicznej jak i te, które wymagają zmian legislacyjnych.
Adwokaci i strony narzekają między innymi na odległe terminy, pojawiające się utrudnienia w dostępie do akt, utrudniony kontakt telefoniczny z sądem, brak informacji o opóźnieniu rozprawy, czas oczekiwania na opinie biegłych i bardzo duże problemy z zaparkowaniem samochodu w rejonie sądu na ul. Czerniakowskiej.  Z kolei sędziowie wskazywali, że dosyć często pozwy przygotowywane są chaotycznie, ich konstrukcja często utrudnia wyłapanie wniosków dowodowych i szybkie planowanie czynności. Sędziowie wskazywali, że częstym niedopatrzeniem ze strony przedsiębiorców, jak też ich pełnomocników jest formułowanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia w treści uzasadnienia, co uniemożliwia szybką identyfikację pilnych postulatów. Sędziowie prosili też o zachęcanie adwokatów, aby do pozwu w dołączali płytę CD z zapisem treści pozwu w plikach Word, co będzie bardzo przydatne do przygotowania nakazu, szczególnie gdy jest dużo dat odsetkowych.
Z obu stron padły też deklaracje współpracy w eliminowaniu wszelkich utrudnień. Jak poinformował adwokat Bartosz Grohman, ustalono, że NRA powoła roboczy kilkuosobowy zespół, który zbierze opinie adwokatów z Warszawy i całej Polski. Zostanie sporządzona dłuższa lista spostrzeżeń i wspólnie z dedykowanym zespołem Sądu Okręgowego będziemy rozstrzygali jak wskazane utrudnienia eliminować. W trakcie spotkania padły też deklaracje wspólnych inicjatyw np. przygotowanie wspólnej ulotki firmowanej przez Sąd Okręgowi, NRA i KIRP, zachęcającej przedsiębiorców do dokładnego sporządzania pozwów, tak, aby ich treść zawierała kluczowe argumenty i dowody, jak też załączniki (co okazuje się nie być regułą).
Ze strony kierownictwa Sądu na spotkanie przybyli: sędzia Ewa Malinowska, wiceprezes Sądu Okręgowego,  Dorota Ludwiniak, dyrektor Sądu Okręgowego, Maria Zgiet-Zawadzka, przewodnicząca XVI Wydziału Gospodarczego, Andrzej Turliński, przewodniczący XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Maciej Kruszyński, przewodniczący XX Wydziału Gospodarczego, Wiktor Piber, przewodniczący XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, Agnieszka Owczarewicz, Przewodnicząca XXVI Wydziału Gospodarczego, SSO Katarzyna Kisiel – z XXVI Wydziału Gospodarczego oraz Anna Janas – wiceprezes Sądu Rejonowego dla Miasta st. Warszawy.
Z ramienia Prezydium NRA w spotkaniu udział wzięli adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA i adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.