Zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
2) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
3) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Otwocku.

 

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 22 maja 2014 r.