Jak informują organizatorzy,  w ramach Święta Prawników zaplanowano seminarium, podczas którego dr Grzegorz Maroń z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz radca prawny Karol Tatara mówić będą o „Invocatio Dei w ślubowaniach prawniczych”, a następnie prof. dr hab. Wacław Uruszczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład nt. „Państwo świeckie czy neutralne światopoglądowo?” Na koniec przewidziano dyskusję.
Seminarium odbędzie się w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ w Krakowie.
O 19.15 ruszy procesja z relikwiami oraz obrazem św. Ivo Helory z dziedzińca Collegium Maius do kolegiaty akademickiej św. Anny, gdzie o 19.30 rozpocznie się Msza św. w intencji prawników a po niej koncert Chóru Mariańskiego.

Stowarzyszenie Ars Legis
  funkcjonuje od 2005 roku i zrzesza prawników wszystkich profesji. W ramach swojej działalności m.in. szerzy kulturę prawa, organizuje wydarzenia integrujące środowiska prawnicze, prowadzi bezpłatne poradnie prawne dla organizacji pozarządowych i osób fizycznych (w zakresie prawa mieszkaniowego i spadkowego), wspiera prawników, którzy zakończyli aktywność zawodową oraz prowadzi program wolontariatu przeznaczony dla studentów prawa.
Wspomnienie św. Iwo przypada 19 maja. Przyszły święty urodził się w 1253 r. w rodzinie szlacheckiej niedaleko Tréguier w Bretanii. Studiował w Paryżu i w Orleanie. Znany był z umiłowania nauki i ubóstwa. Powiadano, iż sypiał na wiązce słomy, a za poduszkę służył mu oprawiony w skórę opasły tom dzieła Concordantia Discordantium Canonum, z którym rzadko się rozstawał. Zrezygnował z majątku, przeznaczając dom rodzinny na klasztor i szpital-przytułek dla ubogich. Po zakończeniu studiów pełnił urząd oficjała w Rennes  i Tréguier. W 1283 r. przyjął święcenie kapłańskie, a obowiązki duszpasterskie łączył do końca życia z pracą sędziego, a następnie obrońcy. Zawsze stawał po stronie prawdy i sprawiedliwości, bez względu na status społeczny stron. Nieraz sprowadzało go to na drogę konfliktu ze znakomitymi osobistościami Kościoła i państwa, nie wyłączając nawet samego króla Francji, Filipa IV Pięknego. Z czasem zrzekł się urzędu oficjała i poświęcił się całkowicie służbie swoim parafianom, lecz nadal występował jako adwokat. Zmarł 19 maja 1303 r. W 1347 r. papież Klemens VI ogłosił Iwo Helory świętym Kościoła powszechnego.