Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń wziął w piątek udział w odbywającej się na Uniwersytecie Gdańskim konferencji „Efektywność egzekucji sądowej. Problemy i wyzwania”. Jej organizatorem jest Katedra Postępowania Cywilnego oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.
Tematyka konferencji dotyczyła usprawnienia egzekucji sądowej oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem zawodu komornika sądowego.
Odczytując list ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego wiceminister podkreślał, że działania te mają na celu realizację prawa obywateli nie tylko do uzyskania rozstrzygnięcia, ale i jego wykonania, które najbliższe wydaje się społecznemu poczuciu sprawiedliwości.
Jerzy Kozdroń, w imieniu ministra sprawiedliwości wyraził przekonanie, że dzięki dyskusji i współdziałaniu środowiska naukowego ze światem praktyki będzie można wspólnie wypracować wnioski, które pozwolą jak najlepiej wypełnić zadania stawiane przez egzekucję sądową.