Ruch Narodowy namawiał w piątek do zdejmowania podczas ciszy wyborczej flag unijnych wiszących na budynkach, gdzie mieszczą się lokale wyborcze. Według działaczy Ruchu unijne flagi naruszają ciszę wyborczą, bo są "symbolem unijnego superpaństwa".

Według PKW wywieszanie unijnych flag w lokalach nie jest elementem agitacji. Dyrektor zespołu prawnego i organizacji wyborów w PKW Beata Tokaj zaznaczyła, że przepisy prawne nie zakazują, ani nie nakazują wywieszania flag unijnych w lokalach wyborczych.

Flaga Unii Europejskiej nie podlega w Polsce prawnokarnej ochronie na zasadzie takiej jak godło czy flaga Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw - powiedział PAP adwokat Radosław Baszuk. "W grę wchodzić może odpowiedzialność za wykroczenie, jakim jest niszczenie mienia - o ile mienie nie przedstawia dużej wartości materialnej, a tak zapewne jest w przypadku przedmiotów takich jak flagi" - podkreślił.

Za kradzież, przywłaszczenie, umyślnie niszczenie mienia o niedużej wartości grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. (PAP)