Przedstawiciele tych państw podpisali dzisiaj umowę międzyrządową opisującą ramy działalności funduszu, który będzie ważnym elementem mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (SRM). Ów mechanizm razem ze wspólnym nadzorem bankowym są podstawami działalności unii bankowej.

W umowie zawarto wiele konkretów dotyczących działalności funduszu. Po pierwsze ma on powstać w ciągu najbliższych ośmiu lat i mieć wysokość 1 proc. depozytów. Po drugie, środki te będą wpłacały same banki. Pieniądze będą na początku własnością krajów, których banki wpłacą konkretne sumy, ale w ciągu ośmiu lat środki te przejdą proces uwspólnotowienia.

Mimo, że umowę podpisały również kraje nienależące do eurolandu, to będzie ona dla nich wiążąca dopiero po przystąpieniu do unii bankowej.

Źródło: www.uniaeuropejska.org,