To kolejna zmiana związana z wejściem w życie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1289). Rozporządzenie (Dz. U. z 2014 r., poz. 668) określa sposób ustalania i dokumentowania wydatków powstałych w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Przepisy stanowią, że wydatki muszą zostać udokumentowane rachunkami. Wyjątkiem są koszty przechowywania zajętych ruchomości w składnicach organów egzekucyjnych - w tym przypadku wydatki obliczać się będzie na podstawie średnich cen tego rodzaju usług.

Odpowiedzialność spoczywa na wszystkich zobowiązanych. Nowością jest rezygnacja z obciążania dłużnika kosztami ujawnienia nadającego się do egzekucji składnika majątkowego. Ministerstwo uznało, że wydatki te mieszczą się w ramach opłat za zastosowane czynności egzekucyjne.

Rozporządzenie wprowadza także ryczałt za dojazd do miejsca, w którym mają być przeprowadzane czynności egzekucyjne (uzależniony jest odległości siedziby organu od miejsca egzekucji). Przepisy obowiązują od 22 maja 2014 r.