- Wreszcie mamy je w jednym miejscu, w jednym standardzie, z takimi samymi metadanymi. Rolą MAC było przygotowanie narzędzia wspierającego udostępnianie danych publicznych i pomoc w wykorzystaniu instrumentu jakim jest nowy portal. Już obserwujemy jak dzięki temu zmienia się podejście administracji do udostępnia informacji publicznych. I to jest nasz pierwszy wspólny sukces – mówi minister Rafał Trzaskowski (fot.).
W II połowie roku kolejni dostawcy udostępnią swoje zasoby - to m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, a Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udostępni dodatkowo dane z zakresu statystyk rynku pracy. Co dziś mieści się w portalu DanePubliczne.gov.pl – pokazuje mapa - https://mac.gov.pl/files/plakat_a1_mapa_crip.pdf

Portal DanePubliczne.gov.pl
Choć w portalu nie ma zasobów nowych, to część danych po raz pierwszy opublikowana została w formacie, który daje się łatwo przetwarzać (a nie np. w pdf lub formie statycznych stron internetowych).
- Portal DanePubliczne.gov.pl pozwala promować najlepsze praktyki przygotowywania danych (by były poprawne, wysokiej jakości, kompletne i powiązane ze zbiorami referencyjnymi);
- administracja zyskała też proste narzędzie do sprawdzania, czy zasoby przygotowywane są w formacie zgodnym z Krajowymi Ramami Interoperacyjności;
- portal jest centralnym repozytorium - w jednym miejscu skumulowana została wiedza o zasobach informacyjnych różnych podmiotów publicznych.
- Sami w MAC nie zdawaliśmy sobie sprawy, że pojedyncza instytucja może prowadzić tak wiele portali i udostępniać tak dużo cennych danych. Żeby do nich dotrzeć, pracownicy MAC musieli przeklikać się przez dziesiątki stron. Pomyślmy jakim było to utrudnieniem dla pozostałych użytkowników – podkreśla Rafał Trzaskowski.
- Dzięki portalowi DanePubliczne.gov.pl możliwe będzie: wyszukiwanie zasobów informacyjnych wielu instytucji publicznych z jednego miejsca, łatwiejsze dzięki standaryzacji metadanych, a twórcy aplikacji i usług mogą łatwo pobierać publiczne dane przez API.

Jak podkreśla MAiC, warto pamiętać, że udostępnianie zasobów w DanePubliczne.gov.pl nie wiąże się z przenoszeniem zasobów z bazy do bazy: właściciel zasobów nadal ma je u siebie – DanePubliczne.gov.pl udostępnia tylko wiedzę (link) o tych zasobach. Od lipca dostawca danych, który nie będzie miał odpowiedniego zaplecza informatycznego, będzie mógł „ładować” zasoby bezpośrednio do CRIP.

Obywatele źródłem wiedzy
„Zasoby, które udostępnia portal DanePubliczne.gov.pl, powstały w wielu instytucjach – zgodnie z ich potrzebami i zakresem działania. Jednak sposobów wykorzystania tych danych może być znacznie więcej niż to, do czego używała ich do tej pory administracja. Wszystko jest teraz w rękach potencjalnych użytkowników i tego, w jak kreatywny sposób podejdą do ich wykorzystania. Dlatego ich sugestie zarówno pod względem sposobu udostępniania danych jak również kolejności w jakiej udostępnianie są kolejne zasoby są tak cenne” – mówi min. Trzaskowski.

MAC przypomina więc, że:
- wszyscy internauci mogą zgłaszać przy użyciu formularza kontaktowego uwagi do udostępnianych zasobów informacyjnych;
- ten „społeczny nacisk”, mamy nadzieję, pozwoli na przezwyciężenie niechęci dostawców do udostępniania zasobów informacyjnych w sposób ułatwiający ich ponowne wykorzystywanie oraz poprawy udostępnianych danych.
Udostępnianie informacji to nowa sztuka – i trzeba się w niej ćwiczyć. Dlatego MAC organizuje szkolenia dla administracji. Planujemy też udostępnienie materiałów z tego szkolenia.