Tak wynika z badania  Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

– Z badania wyłania się obraz solidnej, świadomej grupy zawodowej – zwraca uwagę Beata Niemczuk, partner firmy doradczej TheStorm, która opracowywała raport. – Wydaje się, że największym wyzwaniem jest dla nich zarządzanie, żonglowanie wieloma zagadnieniami naraz: biznesowymi, prawnymi, wynikającymi ze specyfiki danej firmy - dodaje.
Dyrektorzy działów prawnych podejmują też często decyzje o wyborze zewnętrznej kancelarii. Czym się kierują? Aż 40 proc. podejmuje decyzje samodzielnie.  Tylko 20 proc. ogłasza przetargi.
– Badanie potwierdza, że współczesny rynek prawniczy w Polsce to rynek klienta, na którym dominującą rolę odgrywa dyrektor działu prawnego – zwraca uwagę mec. Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw (na zdjęciu).
W jaki sposób szefowie departamentów prawnych podejmują decyzje i zarządzają zespołem?
Z badania wynika, że tylko 23 proc. stosuje wskaźniki efektywności swojego działu. Najczęściej są to: liczba obsłużonych spraw, ankieta satysfakcji  klienta oraz terminowość wykonania wewnętrznych zleceń. Bardzo mało, bo tylko 18 proc., działów prawnych korzysta z systemu zarządzania wiedzą prawną. Nieco lepiej wygląda wsparcie informatyczne działów prawnych – 71 proc. ma do dyspozycji narzędzia komunikacji online, 44 proc. – elektronicznego obiegu dokumentów.

Źródło: Rzeczpospolita