Niemal rok temu Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do Sejmu projekt noweli kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który zakładał m.in. wygaszanie obowiązku alimentacyjnego z chwilą ukończenie przez dziecko 25. roku życia. Wyjątkiem miały być osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Regulację dotknęła jednak zasada dyskontynuacji prac i na razie nie ma mowy o powrocie do niej.
Patrycja Rojek-Socha
18.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
Rekomendacje w tym zakresie przygotowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Problemów, na które zwraca uwagę, jest wiele - m.in. zwiększenie ochrony dzieci przed przemocą, zapewnienie im dostępu do pomocy psychologicznej czy ciągłości edukacji. Nadal problemem jest też choćby przesłuchiwanie tych pokrzywdzonych przestępstwem.
Patrycja Rojek-Socha
18.04.2020
Wymiar sprawiedliwości

Czasopisma LEX online - udostępniamy bezpłatnie przez 60 dni

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Dla studenta
W najbliższych numerach czasopism wydawanych przez Wolters Kluwer Polska można znaleźć aktualne artykuły dotyczące m.in. przepisów wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Specjalnie dla naszych Czytelników otwieramy największą bazę czasopism prawniczych online, z której można korzystać za darmo przez 60 dni.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.04.2020
Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Dla studenta
Helsińska Fundacja Praw Człowieka przeanalizowała sytuację w sądach, w czasie epidemii. Największym utrudnieniem jest niewykorzystywanie na szeroką skalą komunikacji elektronicznej i brak jednolitych zasad w przyjmowaniu pism procesowych. W jednych sądach można je przesyłać mailem, w innych - składać przez ePUAP, a nawet wrzucać do specjalnej...urny.
Patrycja Rojek-Socha
18.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Akcja koordynowana jest przez ponad dwadzieścia lokalnych oddziałów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitii". Zgromadzone dotąd fundusze, sprzęt i środki ochronne - maseczki, kombinezony o łącznej wartości ponad 600 tysięcy złotych, trafią do placówek medycznych w całej Polsce.
Patrycja Rojek-Socha
17.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
Odniesienie się przez unijnego komisarza do decyzji polskich władz o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego pytania w sprawie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE o zamrożeniu Izby Dyscyplinarnej ma być jednym z tematów zaplanowanego na czwartek posiedzenia komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego.
Krzysztof Sobczak
17.04.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Patpol Legal otrzymała wyróżnienie w kategorii Intellectual Property (Tier 3) najnowszej edycji prestiżowego rankingu The Legal 500. Uzasadniono, że wyróżnia się prowadzeniem skomplikowanych spraw między innymi w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i praw autorskich.
Patrycja Rojek-Socha
17.04.2020
Rynek
Według prof. Małgorzaty Gersdorf po zakończeniu 30 kwietnia jej kadencji na stanowisku I prezesa Sądem Najwyższym czasowo kierować będzie najstarszy stażem prezes. Tymczasem jak poinformował w czwartek zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, Andrzej Duda zamierza powołać osobę pełniącą obowiązki I Prezesa.
Krzysztof Sobczak
17.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kwoty przewidziane w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości i zasądzane przez sądy często nie odpowiadają ani nakładowi pracy świadczonej przez adwokata ani skali skomplikowania sprawy. A w sprawach karnych dodatkową trudnością bywa obstrukcja sądów w zakresie faktycznego wypłacania należności - pisze adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska,
Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
17.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

COVID-19 zachęca prawników do mediacji online

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ograniczenia pracy sądów, większa konkurencja i pogorszenie sytuacji na rynku prawniczym zachęcają do szukania nowych sposobów na udzielanie pomocy prawnej. Coraz popularniejsza staje się mediacja i coraz więcej prawników oferuje taki sposób rozwiązywania sporów. Problem w tym, że choć online jest możliwa - źle poprowadzona może prowadzić do nieważnej ugody.
Patrycja Rojek-Socha
17.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawie uzasadnionego podejrzenia przewinienia dyscyplinarnego. Miałoby ono polegać na niedopełnieniu obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych – sędziów z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Chodzi o "wyciek" ponad 50 tys. rekordów z platformy szkoleniowej Szkoły.
Patrycja Rojek-Socha
16.04.2020
Wymiar sprawiedliwości

Kurator sądowy - rola i zadania

Wymiar sprawiedliwości
Kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym pełniącym określone zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Pracuje na co dzień zarówno tam gdzie mieszkają jego podopieczni, ale też na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
Patrycja Rojek-Socha
16.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
Wydaje się, że Ministerstwo Sprawiedliwości wyciągnęło wnioski z sytuacji w więzieniach we Włoszech i obostrzenia w polskich zakładach próbuje równoważyć np. rozszerzeniem stosowania dozoru elektronicznego. Prawników niepokoi jednak wprowadzona przy okazji możliwość stosowania paralizatorów przez Służbę Więzienną i brak informacji o sytuacji osadzonych.
Patrycja Rojek-Socha
16.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
Tarcza antykryzysowa dała władzy publicznej furtkę do tego, by ta w czasie epidemii koronawirusa nie rozpatrywała spraw w terminie. Także tych związanych z dostępem do informacji. Krajowa Rada Radców Prawnych uważa, że w tym zakresie konieczna jest zmiana. Wskazuje, że jest to prawo każdego z obywateli, umocowane konstytucyjnie i szansa na kontrolę działań podejmowanych przez władzę.
Patrycja Rojek-Socha
16.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ponieważ z powodu trwającej wciąż epidemii musiałam przełożyć kolejny termin Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, nie uda się już przed zakończeniem mojej kadencji wybrać kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. W tej sytuacji funkcję tę będzie pełnić najstarszy stażem prezes - mówi Prawo.pl prof. Małgorzata Gersdorf, I prezes SN.
Krzysztof Sobczak
15.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Niewykonanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej może doprowadzić do kar finansowych i nierespektowania przez państwa UE wyroków polskich sądów - twierdzi prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf.
Krzysztof Sobczak
15.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Polskie władze wydaliły Białorusina pod zarzutem współpracy ze służbami specjalnymi tego państwa, nie podając jednak powodów tej decyzji. Teraz sprawą zajmuje się Europejski Trybunał Praw Człowieka, a Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która przystąpiła do sprawy twierdzi, że naruszone zostały gwarancje proceduralne. 
Krzysztof Sobczak
15.04.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Radcowie uczą o prawie przez internet

Prawnicy Zarządzanie oświatą
Warszawscy radcowie prawni kontynuują lekcje na temat prawa. Z racji, że tradycyjne lekcje zawieszono, robią to przez internet. Zajęcia organizowane są z różną częstotliwością, w zależności od możliwości szkół, ale wciąż jest wielu chętnych na udział w nich.
Monika Sewastianowicz
15.04.2020
Prawnicy Zarządzanie oświatą
W ocenie zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" skutkiem "wycieku" nawet 50 tys. danych z platformy szkoleniowej Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów mogą być m.in. sfałszowania wyborów, a sama sytuacja to efekt braku właściwego nadzoru. Dlatego oczekuje podanie się do dymisji i Zbigniewa Ziobro i dyrektor szkoły Małgorzaty Manowskiej.
Patrycja Rojek-Socha
15.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
Obowiązek składania oświadczeń i ich upublicznienia jednoznacznie wynika z przepisów prawa. Dlatego przetwarzanie danych osobowych nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych - tak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzasadnił swoją decyzję, że nie zajmie się sprawą. Jego zdaniem, trudno uznać, że przetwarzanie takich danych może wywołać poważne skutki.
Patrycja Rojek-Socha
15.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
Ograniczenia w pracy sądów potrwają i to prawdopodobnie dłużej niż zakładano. Już teraz w części z nich rozprawy jawne nie są wyznaczane aż do końca maja. Sędziowie zapewniają też, że bardziej niż zaległości, czas zajmują im sprawy bieżące, których mimo koronawirusa - jest dużo. Pytania co ze sprawą, ponaglenia, a nawet skargi na przewlekłość - są codziennością.
Patrycja Rojek-Socha
15.04.2020
Wymiar sprawiedliwości

KE: Państwa nie mogą kwestionować orzeczeń TSUE 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wiążący charakter orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie może być kwestionowany na podstawie konstytucji, prawa krajowego lub orzeczeń sądów krajowych - stwierdził we wtorek rzecznik Komisji Europejskiej Adalbert Jahnz nawiązując do postanowienia TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN.
Krzysztof Sobczak
14.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Może chodzić nawet o ponad 50 tys. rekordów - zapisów internetowych - wynika z informacji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Sam "wyciek" - jak poinformowano Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - był konsekwencją "incydentu o charakterze informatycznym". Miało do niego dojść jeszcze w lutym, ale szkoła dowiedziała się o tym w kwietniu od Komendy Głównej Policji.
Patrycja Rojek-Socha
14.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
Trudne czasy wymagają trudnych decyzji. Dotyczy to także adwokatury, która w czasie kryzysu spowodowanego przez epidemię musi z jednej strony podejmować działania wspierające adwokatów i aplikantów, a z drugiej racjonalnie gospodarować posiadanymi funduszami - pisze adwokat dr Łukasz Chojniak.
Łukasz Chojniak
14.04.2020
Prawnicy

Pozwany o procesie może dowiedzieć się od… komornika

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
W postępowaniu cywilnym obowiązuje nowa regulacja, która nakłada na powoda obowiązek doręczenia za pośrednictwem komornika korespondencji dla pozwanego, jeśli wcześniej nie udało się mu skutecznie doręczyć pism. Rozwiązanie budzi jednak zastrzeżenia - czy procedura ma szanse być zrealizowana w wyznaczonym w dwumiesięcznym terminie i czy nie godzi w prawa niektórych stron.
Aleksandra Partyk
14.04.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Alienacja rodzicielska narasta w Polsce od lat. Teraz - w czasie epidemii - stała się szczególnie palącym problemem. Kontakty utrudniają obecnie nie tylko ci rodzice, którzy pozostają w konflikcie, ale także ci - którzy zwyczajnie się boją. I to mimo grożących im konsekwencji, gdyż te są odległą perspektywą. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje: uzasadnieniem ograniczenia może być jedynie kwarantanna.
Patrycja Rojek-Socha
11.04.2020
Prawo rodzinne

Dłużnicy alimentacyjni też wykorzystują koronawirusa

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Koronawirus a prawo
Tarcza antykryzysowa nie zapewnia ochrony dzieciom, samotnie wychowywanym, które powinny otrzymywać alimenty od drugiego z rodziców. Już teraz argument koronawirusa jest wysuwany przy usprawiedliwieniu ich niepłacenia - alarmuje RPO. Apeluje o pilne zmiany, choćby w zakresie rozpatrywania takich spraw przez sądy i powrotu do pomysłu alimentów natychmiastowych.
Patrycja Rojek-Socha
11.04.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Koronawirus a prawo

Mediacja online szansą na rozwiązywanie sporów w czasie epidemii

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Czas epidemii to nie tylko zastój gospodarczy – problem mają też ci, którzy pozostają stronami sporów sądowych. Wszystkie rozprawy, za wyjątkiem tych niecierpiących zwłoki zostały odwołane, bądź przeniesione na termin późniejszy. To odpowiedni moment na docenienie alternatywy, jaką jest niewątpliwie mediacja online - pisze adwokat Agnieszka Juchno-Marcjan.
Agnieszka Juchno-Marcjan
11.04.2020
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kierownictwo Prokuratury podjęło wszystkie zalecane i niezbędne działania służące ochronie życia i zdrowia oraz zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i wykonywania czynności w czasie epidemii COVID-19 - zapewnia zastępca Prokuratora Krajowego Agata Gałuszka-Górska w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.
Patrycja Rojek-Socha
10.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna nie zastosowała się do postanowienia Trybunału UE nakazującego jej zawieszenie, ani do wezwania I Prezes SN o wstrzymanie prac. Prezes Przesławski twierdzi, że postanowienie nie podważyło statusu sędziów tej Izby. Znając postanowienie TSUE z 8 kwietnia Izba ta zajęła się uchyleniem immunitetu jednemu z sędziów. Po czym skierowała pytanie do Trybunału Konstytucyjnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.04.2020
Wymiar sprawiedliwości