Prawnicy z warszawskiego biura kancelarii Gide doradzali konsorcjum banków PKO BP, BNP Paribas BP, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, Bank Pekao, mBank, Bank Millennium, Credit Agricole, Société Générale, Bank Handlowy, Bank Ochrony Środowiska oraz Intesa Sanpaolo S.P.A. Oddział w Polsce przy udzieleniu finansowania Grupie Ciech w łącznej kwocie 2,115 mld zł.
Patrycja Rojek-Socha
18.03.2021
Rynek
Sędziowie nie sprawdzają osobiście wykonania zapadłych decyzji procesowych, a po ujawnieniu nieprawidłowości były postępowania dyscyplinarne przeciwko pracownikom sądu - stwierdzają prezesi Joanna Lemańska i Michał Laskowski w oświadczeniu Sądu Najwyższego wydanym po wniosku prokuratury o uchylenie immunitetów trzem sędziom. Oświadczenie w tej sprawie wydało też 65 sędziów SN.
Krzysztof Sobczak
18.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przesłuchanie 19 świadków i 10 zespołów biegłych, zorganizowanie konferencji biegłych, w których brali udział także tłumacze z języka angielskiego i hiszpańskiego. W sumie 16 dni i 8 godzin trwała zakończona niedawno w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej wideorozprawa, w której uczestnicy łączyli się z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech oraz kilku miast Polski.
Krzysztof Sobczak
18.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Jeden sąd uznał, że klient banku ma prawo do zwrotu nadpłaconych pieniędzy, ponieważ w umowie kredytu „frankowego” były klauzule abuzywne. Zdaniem sądu drugiej instancji – nie, bo generalna abuzywność klauzuli nie przesądza o sytuacji konkretnej umowy kredytowej. Rzecznik Praw Obywatelskich składa w tej sprawie skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
18.03.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Sędziowie pokoju mieliby być wybierani w wyborach bezpośrednich, ich liczba uzależniona byłaby m.in. od liczby spraw i mieszkańców w danym powiecie. Zajmowaliby się sprawami cywilnymi, w których wartość przedmiotu sporu wynosiłby do 10 tys. zł, wykroczeniami i najprostszymi sprawami karnymi - wynika z projektu Ministerstwa Sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
18.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Do Kancelarii Penteris dołączyło pięcioro prawników. Wzmocnili oni kompetencje zespołu przede wszystkim w zakresie compliance (zapewniania zgodności z prawem), podatków oraz własności intelektualnej.
Patrycja Rojek-Socha
18.03.2021
Rynek

Ministerstwo proponuje zmiany w aplikacjach notarialnych

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Rady izb notarialnych nie będą już musiały występować do ministra sprawiedliwości o zmianę terminu rozpoczęcia zajęć seminaryjnych. Same będę go wyznaczać, z uwzględnieniem weekendowego trybu systemu prowadzenia zajęć i liczebności aplikantów, pod warunkiem jednak, że nie później niż do 21 stycznia - wynika z projektu rozporządzenia, które resort skierował do opiniowania.
Patrycja Rojek-Socha
18.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Skarga nadzwyczajna od początku ma swoich zwolenników i przeciwników. Obowiązuje od trzech lat, cieszy się sporym zainteresowaniem, choć pozytywny finał przyniosła dotąd w nielicznych sprawach. Teraz, gdy parlament kończy prace nad wydłużeniem czasu na jej wniesienie, sądy stają przed palącym problemem - pękających w szwach archiwów. Bo akta "czekają" w nich na ewentualny wniosek o... skargę.
Patrycja Rojek-Socha
18.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Upływająca kadencja Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w latach 2016-2020 była wyjątkowa. Wpłynęło i zostało zakończone postanowieniami lub orzeczeniami najwięcej spraw w historii sądownictwa dyscyplinarnego Adwokatury, a w stosunku do poprzedniej kadencji rozpoznano o 300 spraw więcej. Wszystko to mimo trwającej pandemii i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem kancelarii WSD
Jacek Ziobrowski
18.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zawieszenie w czynnościach adwokata na osiem miesięcy - zdaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - nie narusza poczucia sprawiedliwości, ale wyrok musi być uchylony, bo sąd dyscyplinarny drugiej instancji nie wymierzył kary łącznej. A były do tego podstawy, ponieważ obwiniony prowadził kancelarię mimo zawieszenia, a do tego nie rozliczał się z klientem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Definicje "małżeństwa" jako dobrowolnego i trwałego związku kobiety i mężczyzny, podlegającego szczególnej ochronie prawa krajowego i "płci" jako zespołu cech biologicznych, w tym genetycznych, pozwalających na obiektywne rozróżnienie między kobietą a mężczyzną - zakłada obywatelski projekt wypowiedzenie konwencji stambulskiej, nad którym debatowano w Sejmie.
Patrycja Rojek-Socha
17.03.2021
Policja
Projekt ma wprowadzić m.in. e-licytacje nieruchomości, a przy okazji zmienia zapisy tarczy antykryzysowej, dotyczące spraw cywilnych. Propozycje te są na tyle kontrowersyjne, że przedstawiciele samorządów prawniczych od kilku tygodni zwracają się nie tylko do resortu sprawiedliwości, ale i prezydenta - teraz projekt skierowano do prac w komisji.
Patrycja Rojek-Socha
17.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Usługi prawnicze świadczone na rzecz osób fizycznych muszą być dokumentowane paragonami fiskalnymi. Resort nie planuje żadnych zmian w tym zakresie. Kasy nie trzeba jednak kupować, jeśli usługi świadczone są na odległość, a płatności dokonywane są w formie przelewu bankowego.
Krzysztof Koślicki
17.03.2021
Prawnicy VAT
Pełnomocnik sędziego Pawła Juszczyszyna złożył w środę wniosek do sądu pracy o natychmiastowe nakazanie dopuszczenia go do orzekania. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki odmawia i twierdzi, że decyzja w tej sprawie nie leży w jego gestii. - W tej sprawie wiąże mnie decyzja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - powiedział.
Krzysztof Sobczak
17.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sankcja dyscyplinarna w postaci przeniesienia do innego miasta dla prokuratora, który skrytykował przebieg postępowań sądowych, stanowiła m.in. naruszenie wolności wyrażania opinii, prawa do poszanowania życia prywatnego i prawa do rzetelnego procesu - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wyrok dotyczy Turcji, ale wkrótce ETPC zajmie się podobnymi skargami z Polski.
Katarzyna Warecka
17.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Utrudnienie używania przez terrorystów sieci do radykalizacji, rekrutacji i podżegania do przemocy - to cel przyjętego przez Radę Unii Europejskiej rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym w internecie. Po nakazie właściwego organu dostawcy usług będą musieli usuwać lub blokować dostęp do takich treści w ciągu godziny.
Krzysztof Sobczak
17.03.2021
Prawo karne Prawo unijne
Prokuratura Krajowa wystąpiła do Izby Dyscyplinarnej SN o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tulei, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich nastąpiło to z naruszeniem konstytucji i prawa europejskiego. Dodaje, że sprawy dotyczące tego typu decyzji procesowych nie należą do właściwości tej Izby.
Patrycja Rojek-Socha
17.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Notariusz musi zdawać sobie sprawę z wagi informacji o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Natomiast sąd dyscyplinarny musi wziąć pod uwagę funkcje rejestrów publicznych z punktu widzenia polityki państwa. To nie jest rytuał bez znaczenia, gdyż ma on głęboki sens społeczny - orzekła Izba Dyscyplinarna uznając za zasadną kasację ministra sprawiedliwości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2021
Prawo cywilne Prawnicy Administracja publiczna

Długie postępowania w NSA - podatnicy na sprawiedliwość czekają latami

Prawnicy Ordynacja Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Naczelny Sąd Administracyjny od niemal czterech lat nie wydaje wyroku m.in. w sprawie rozliczeń VAT. Podatnicy wygrali wcześniej w WSA, ale orzeczenia ciągle są nieprawomocne, bo sprawa utknęła w NSA. W rezultacie firmy mają zablokowane pieniądze i nie mogą odzyskać zapłaconego podatku. A związane z tym wątpliwości dotyczą także wszystkich podmiotów rozliczających transakcje zagraniczne.
Krzysztof Koślicki
17.03.2021
Prawnicy Ordynacja Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Zapanował chaos prawny w wymiarze sprawiedliwości i jest pogłębiany. Jeśli rada adwokacka nie skreśli obwinionego adwokata z listy, to jak długo mamy czekać z wykonaniem tego orzeczenia, które jest przecież prawomocne. Tyle, że przepis Prawa o adwokaturze wstrzymuje wykonanie tego orzeczenia. Czy Rada ma akceptować wyrok sądu, którego legalność kwestionujemy?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Senat może odrzucić sprawozdanie z działalności Sądu Najwyższego, czego konsekwencją będzie negatywna ocena Pierwszej Prezes tego sądu, która nie sprostała obowiązkom ustawowym. Nie zwołała bowiem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów i nie poddała dokumentu pod dyskusję. Pandemia Covid-19 nie może być przyczyną przyjęcia takiego pozaprawnego trybu - uważają sędziowie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.03.2021
Prawnicy

KE zapowiada działania w sprawie praworządności w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Sytuacja praworządności w Polsce daje poważne powody do niepokoju - stwierdził we wtorek komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders. I dodał, że Komisja Europejska jest zdeterminowana, by wykorzystać wszystkie narzędzia w jej dyspozycji, by zareagować na te obawy. - Kontynuujemy naszą analizę. Będziemy działali stanowczo - ostrzegł. A europosłowie apelowali do KE o jednoznaczne działania.
Krzysztof Sobczak
16.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Śmierć dziecka, która jest wynikiem stosowania przemocy w środowisku rodzinnym jest ogromną porażką państwa, na którym spoczywa konstytucyjny obowiązek zapewnienia ochrony każdemu dziecku - wskazuje w swoim stanowisku Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce. I powołuje się na konstytucję, zgodnie z którą zapewnienie ochrony praw dziecka jest powinnością państwa.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Gujski: SN uznaje kontrakty menedżerskie, ale oczekuje dobrych umów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Kontrakty menedżerskie są ciągle przedmiotem sporów sądowych. Jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej sprawie jest już dość konsekwentne. A jego ważnym elementem jest oczekiwanie, by sam kontrakt i spisane w nim uprawnienia, w tym odprawy i rekompensaty za zakaz konkurencji, miały oparcie w prawidłowo zawartej umowie, np. by nie było w niej wadliwej reprezentacji - mówi adwokat Waldemar Gujski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.03.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Wiadomość dotycząca seksu, link do filmu pornograficznego, erotyczny wiersz, "nagie" zdjęcie - nastolatkom coraz częściej się to zdarza, a konsekwencje są poważniejsze niż stawienie się przed sądem rodzinnym. Wprawdzie sprawy te zazwyczaj kończą się udzieleniem upomnienia, czy zobowiązaniem do przeprosin, ale dane sprawcy - skądinąd dziecka - z mocy prawa trafiają do tzw. rejestru pedofilów.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Sześć osób zaangażowanych w strukturach rządu w proces legislacyjny otrzymało od premiera Matusza Morawieckiego Odznaki Honorowe za Zasługi dla Legislacji. W ubiegłym roku wyróżnienia te otrzymały 63 osoby, a w 2021 roku szef rządu nadał Odznakę już 122 osobom.
Krzysztof Sobczak
15.03.2021
Prawnicy Administracja publiczna
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski będzie kolejnym kandydatem na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Twierdzi, że jest do tej funkcji przygotowany z racji wykształcenia, z racji pracy zawodowej oraz z racji doświadczenia społecznego i deklaruje, że będzie rzecznikiem niezależnym. Opozycja zarzuca mu ortodoksję obyczajową i firmowanie wszystkich elementów polityki PiS.
Krzysztof Sobczak
15.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
"Łączy nas praworządność" - to motto przewodnie tegorocznego Dnia Edukacji Prawnej. Zaplanowane zostały m.in. trzy webinary dotyczące praw nieletnich, osób zatrzymanych i praw zwierząt, ale poruszane będą też inne tematy. Jak podkreślają organizatorzy, 2020 rok wpłynął pozytywnie na świadomość prawną Polaków, ale nadal jest wiele do zrobienia.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Od 30 listopada obowiązuje nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie mogą nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja ma być umieszczana na drzwiach. Przepisy już są stosowane, efekt - to niemal 800 decyzji.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Osoba, która dostanie mandat za łamanie obostrzeń covidowych może odmówić jego przyjęcia. Powinien ją o tym pouczyć funkcjonariusz nakładający grzywnę. Warto również odwołać się od nałożonej kary administracyjnej - z racji wątpliwej podstawy prawnej sądy często uchylają decyzje.
Monika Sewastianowicz
15.03.2021
Prawo karne Policja Koronawirus a prawo