Z przedstawionej w Senacie informacji wynika, że w 2023 r. wszystkie uprawnione organy skierowały łącznie wobec 5973 osób wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej, przy czym:

 • sądy zarządziły kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 5835 osób,
 • sądy odmówiły zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub kontroli operacyjnej wobec 22 osób,
 • wnioski o kontrolę operacyjną nie uzyskały zgody prokuratora wobec 116 osób.

Zobacz również: Podsłuch - interes publiczny i prawa obywateli

Wnioski poszczególnych służb

Okazuje się, że w 2023 roku poszczególne służby wnioskowały o kontrolę operacyjną wobec następującej liczby osób:

>> Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 220 osób, przy czym:

 • a) Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził kontrolę operacyjną wobec 217 osób,
 • b) Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił zarządzenia kontroli operacyjnej wobec 1 osoby,
 • c) wnioski o kontrolę operacyjną nie uzyskały zgody prokuratora wobec 2 osób;

>> Centralne Biuro Antykorupcyjne – 145 osób, przy czym:

 • a) Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził kontrolę operacyjną wobec 139 osób,
 • b) brak odmów Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie zarządzenia kontroli operacyjnej,
 • c) wnioski o kontrolę operacyjną nie uzyskały zgody prokuratora wobec 6 osób;

>> Inspektor Nadzoru Wewnętrznego nie kierował w 2023 roku wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej;

>> Krajowa Administracja Skarbowa – 33 osób, przy czym:

 • a) Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził kontrolę operacyjną wobec 32 osób,
 • b) brak odmów Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie zarządzenia kontroli operacyjnej,
 • c) wnioski o kontrolę operacyjną nie uzyskały zgody prokuratora wobec 2 osób;

>> Policja – 5233 osób, przy czym:

 • a) sądy zarządziły kontrolę operacyjną wobec 5117 osób,
 • b) sądy odmówiły zarządzenia kontroli operacyjnej wobec 12 osób,
 • c) wnioski o kontrolę operacyjną nie uzyskały zgody prokuratora wobec 104 osób;

>> Służba Kontrwywiadu Wojskowego – 32 osób, przy czym:

 • a) Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził kontrolę operacyjną wobec 31 osób,
 • b) brak odmów Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie zarządzenia kontroli operacyjnej,
 • c) wnioski o kontrolę operacyjną nie uzyskały zgody prokuratora wobec 1 osoby;

>> Służba Ochrony Państwa nie kierowała w 2023 roku wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej;

>> Straż Graniczna – 114 osób, przy czym:

 • a) sądy zarządziły kontrolę operacyjną wobec 114 osób,
 • b) brak odmów sądów w przedmiocie zarządzenia kontroli operacyjnej,
 • c) brak odmów prokuratora w przedmiocie zarządzenia kontroli operacyjnej;

>> Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej nie kierował w 2023 roku wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej;

>> Żandarmeria Wojskowa – 78 osób, przy czym:

 • a) sądy zarządziły kontrolę operacyjną wobec 77 osób,
 • b) brak odmów sądów w przedmiocie zarządzenia kontroli operacyjnej,
 • c) wnioski o kontrolę operacyjną nie uzyskały zgody prokuratora wobec 1 osoby.