W karcie pojazdu znajdują się najistotniejsze informacje o aucie, jego posiadaczach oraz o wszelkich zmianach czy sposobie użytkowania. Wymóg jej wydawania został wprowadzony 1 lipca 1999 r. na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Co ważne w sierpniu 2020 r. prezydent podpisał nowelizację, w myśl której, od 4 września 2022 r. zostanie zniesiony obowiązek jej wydawania.
Patrycja Rojek-Socha
24.03.2021
Policja
Adwokatura ma być aktywniejsza w propozycjach legislacyjnych, chętniej korzystać z nowych technologii i wspierać adwokatów choćby w zakresie ochrony tajemnicy adwokackiej i konkurencji na rynku. Zmiany szykują się także w zakresie adwokackich dyscyplinarek, tak by zapobiegać przedawnieniu spraw - wynika z zapowiedzi Przemysława Rosatiego, nowego prezesa NRA
Patrycja Rojek-Socha
24.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradzała Salling Group w procesie nabycia Tesco (Polska). Zamknięcie transakcji nastąpiło 16 marca 2021 r., cztery dni po wydaniu zgody przez Prezesa UOKiK. Wartość przedsiębiorstwa została określona na 900 mln PLN (ok. 1,5 mld DDK).
Patrycja Rojek-Socha
24.03.2021
Rynek

PESEL dla dziecka, ale bez "uznawania" jednopłciowych rodziców - projekt MS

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Administracja publiczna
Polskie sądy administracyjne pytają TSUE, a Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmianami w prawie rodzinnym rozwiązać kwestie rejestracji dzieci polskich obywateli, które urodziły się za granicą. Przy okazji chce też - jak informuje - wykluczyć możliwość "faktycznego" uznania jednopłciowych małżeństw. W polskich aktach nie będzie można wpisywać dwóch matek lub dwóch ojców.
Patrycja Rojek-Socha
24.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Administracja publiczna

Od 1 kwietnia ruszy Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Prawnicy Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Powstanie z przekształcenia wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, która działa od 2018 r. Zadaniem przekształconej uczelni będzie - podobnie jak obecnie - szkolenie przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości, Od 1 października 2021 rusza na niej nowy kierunek - prawo.
Monika Sewastianowicz
24.03.2021
Prawnicy Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Sąd zasądził od kobiety ponad 70 tys. zł wraz z odsetkami. Chodziło o umowę pożyczki. Problem, że choroba uniemożliwiała jej samodzielne reprezentowanie swoich interesów przed sądem. Prokurator Generalny uznał, że doszło do rażące naruszenie prawa procesowego oraz m.in prawa do sądu i wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną.
Patrycja Rojek-Socha
24.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
W najbliższy poniedziałek - 29 marca - odbędzie się posiedzenie plenarne "nowej" Naczelnej Rady Adwokackiej - dowiedziało się Prawo.pl. Wyłonione zostanie prezydium - wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Przypomnijmy, 19 marca na nowego prezesa NRA wybrany został adwokat Przemysław Rosati.
Patrycja Rojek-Socha
24.03.2021
Prawnicy
W Trybunale Konstytucyjnym 28 kwietnia br. odbędzie się rozprawa w sprawie wykonywania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących funkcjonowania sądownictwa w państwach członkowskich Unii Europejskiej. TK rozpatrzy pytanie skierowane w kwietniu ubiegłego roku przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
23.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Rząd wciąż nie wie jak wyłonić polskiego kandydata do TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Trybunał Sprawiedliwości UE prosił polski rząd, by do końca ubiegłego roku wskazał kandydata z Polski na nowego sędziego. Dotąd to nie nastąpiło, a w rządzie cały czas trwają analizy, jak to zrobić. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który sugeruje, by zostało to przeprowadzone w ramach procedury konkursowej. Kadencja prof. Marka Safjana kończy się w październiku.
Krzysztof Sobczak
23.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Polska wciąż nie ma całościowej strategii przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści - zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. I przypomina, że niedawno Komisja Europejska stwierdziła uchybienie przez Polskę prawa unijnego poprzez nieprawidłową transpozycję unijnych przepisów o zwalczaniu pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych.
Krzysztof Sobczak
23.03.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym wprowadza wiele ważnych zmian zarówno dla twórców i wydawców, jak i użytkowników dzieł. Ponieważ jednak w wymaganym czasie, który upływa za dwa i pół miesiąca, raczej nie powstanie implementująca te zasady ustawa, w tej sytuacji, przynajmniej w części, na sądy spada odpowiedzialność za prounijną ich wykładnię
Krzysztof Sobczak
23.03.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Aplikant adwokacki, który dostarczył osadzonemu dokumenty, złamał zasady etyki i godności zawodu. Wobec tego nie posiada nieskazitelnego charakteru. Jednak został wpisany na listę adwokatów, gdyż sprzeciw ministra sprawiedliwości okazał się nieskuteczny. Został podpisany po przekroczeniu ustawowego terminu 30 dni - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił zarówno decyzję ministra,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sąd Okręgowy w Katowicach postanowił skierować pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące legalności powołania wszystkich sędziów, którzy otrzymali rekomendację nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Postanowienie w tej sprawie wydał skład orzekający pod przewodnictwem sędziego Krystiana Markiewicza, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".
Krzysztof Sobczak
22.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Osoby prywatne nie mogą odpowiadać za błędy organów administracyjnych, a sądowe unieważnienie aktów zakupu nieruchomości gruntowej od skarbu państwa, bez rekompensaty dla skarżących, naruszyło prawo do poszanowania mienia - stwierdził w wydanym w ubiegłym tygodniu orzeczeniu Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
22.03.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

SN: Problem celowości opłat egzekucyjnych do wyjaśnienia przez SN

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sądy coraz częściej pytają Sąd Najwyższy o rozstrzygnięcia dotyczące kosztów postępowania egzekucyjnego w aspekcie jego celowości. Powstała wątpliwość, czy umorzenie postępowania z powodu śmierci dłużnika lub jego niewypłacalności jest podstawą do zaniechania pobrania opłat egzekucyjnych. Zwłaszcza że w 2019 r. weszły nowe przepisy o egzekucji komorniczej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2021
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Portal Sądownictwa Powszechnego ma zastąpić Portal Informacyjny Sądów Powszechnych i posłużyć m.in. do udostępniania zdygitalizowanych dokumentów stronom postępowania i biegłym - dowiedziało się Prawo.pl. Trwają też rozmowy z dostawcami systemów repertoryjno-biurowych dla sądów i prace na kolejnymi zmianami w przepisach. Tymczasem w Sejm szykuje się batalia o e-doręczenia w sprawach cywilnych.
Patrycja Rojek-Socha
22.03.2021
Wymiar sprawiedliwości

Są kandydaci - ruszy kolejna próba wyboru RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Bartłomiej Wróblewski z ramienia PiS, Piotr Ikonowicz rekomendowany przez Lewicę oraz Sławomir Patyra proponowany przez koalicję Polską i Koalicję Obywatelską - to kolejni kandydaci na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. W piątek upłynął termin zgłaszania kandydatów, a wybór Rzecznika odbędzie się prawdopodobnie podczas posiedzenia Sejmu w połowie kwietnia.
Krzysztof Sobczak
20.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Turcja wycofała się właśnie z europejskiego traktatu chroniącego kobiety przed przemocą, który jako pierwsza podpisała 10 lat temu i którego nazwa wiąże się z największym miastem kraju. Dekret prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana unieważniający ratyfikację konwencji stambulskiej został podpisany rano - 20 marca.
Patrycja Rojek-Socha
20.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Jeszcze przed pandemią na opinię opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów czekało się od kilku miesięcy do ponad roku, co utrudniało prowadzenie spraw szczególnie trudnych bo dotyczących np. kontaktów z dzieckiem. Koronawirus problem pogłębił. MS analizuje więc ewentualne zmiany legislacyjne, poinformowało o tym NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.
Patrycja Rojek-Socha
20.03.2021
Prawo rodzinne
Pan Wojciech w połowie maja 2020 r. w miejscowości S.G w gminie W. został przyłapany na tym, że nie tylko używał słów nieprzyzwoitych, ale nie miał maseczki - czyli nie zastosował się do obowiązku zakrywania ust i nosa. W listopadzie sąd rejonowy wyrokiem nakazowym uznał go za winnego wykroczenia i wymierzył 500 zł mandatu. Teraz RPO składa kasację do Sądu Najwyższego.
Patrycja Rojek-Socha
20.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Ze względu na dobro służby więziennej nie może być przyzwolenia na pozasłużbowe kontakty funkcjonariuszy z osadzonymi. A wymierzenie kary wydalenia ze służby jest adekwatne do zagrożenia i mieści się w ramach prewencji ogólnej - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi. - Postawa i zachowanie obwinionej, jak prowadzenie korespondencji i pocałunki, naruszało ustalony porządek i bezpieczeństwo jednostki - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Trwająca pandemia zwiększyła zainteresowanie e-sądami. Według szacunków "Ultima Ratio", e-sądu polubownego przy przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP, liczba zapisów arbitrażowych w obrocie gospodarczym wzrosła dziesięciokrotnie, a średni czas trwania procesu online wynosi 19 dni.
Patrycja Rojek-Socha
20.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Pandemia obnażyła deficyty systemowe i organizacyjne systemu ochrony zdrowia. Owych deficytów nie niwelują przepisy wprowadzane w tzw. tarczach antykryzysowych. Taki stan rzeczy może rodzić szereg konsekwencji, które po pandemii będą grozić lekarzom - bo system jest niewydolny, a odpowiedzialność za niepożądane zdarzenia spada właśnie na nich - mówi lekarz i prawnik Marcin Burdzik.
Patrycja Rojek-Socha
20.03.2021
Prawo karne Zawody medyczne
Utrudniony podczas pandemii dostęp do sądu to dobry czas do refleksji nad innymi sposobami rozwiązywania sporów. Resort sprawiedliwości proponuje przymusową mediację w niektórych sprawach cywilnych i prawa pracy. A adwokaci wprowadzenie do swojego kodeksu etyki kar za niedoradzenie ugodowego zakończenia sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem klienta.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
20.03.2021
Prawnicy
Nie mogą powtórzyć się przypadki, gdy na skutek zaniechań Sądu Najwyższego dochodzi do bezpodstawnego pozbawienia wolności, liczonego w tygodniach - stwierdza I prezes SN w oświadczeniu wydanym "w związku z ujawnieniem nieprawidłowości przy wykonywaniu orzeczeń". I dodaje, że obowiązek ten spoczywa także na Sądzie Najwyższym, w tym na sędziach i pracownikach sekretariatów.
Krzysztof Sobczak
19.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ze względu na sytuację epidemiczną odwołane zostały wszystkie rozprawy i posiedzenia w Sądzie Najwyższym od 22 marca do 9 kwietnia br. Wyjątki dotyczące spraw wymagających rozpoznania określają prezesi poszczególnych izb SN - poinformował zespół prasowy tego sądu. W tym czasie liczba pracowników świadczących pracę w siedzibie SN ograniczona zostanie do niezbędnego minimum.
Patrycja Rojek-Socha
19.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Adwokaturę skuteczną, aktywną, nowoczesną, profesjonalną, stojącą na straży praw i wolności obywatelskich, otwartą na nowe wyzwania i gotową do ich realizacji - zapowiada adwokat Przemysław Rosati, nowy prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Podkreśla, że będzie łączył a nie dzielił. Wybory prezesa rozstrzygnęły się dopiero w drugiej turze, Rosati wygrał z prof. Maciejem Gutowskim, dziekanem ORA w Poznaniu.
Patrycja Rojek-Socha
19.03.2021
Prawnicy
Ponieważ sędzia Igor Tuleya już po raz trzeci nie stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wystąpił do Sądu Najwyższego o zgodę na jego przymusowe doprowadzenie. Izba Dyscyplinarna ma rozpatrzyć ten wniosek 21 kwietnia. Sędzia Tuleya nie uznaje tych wezwań, ani decyzji Izby Dyscyplinarnej o pozbawieniu go immunitetu.
Krzysztof Sobczak
19.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Opracowanie projektu nowego Kodeksu Etyki Adwokackiej, zapobieganie skutkom pandemii poprzez wspieranie izb i adwokatów, szereg propozycji legislacyjnych, w tym - projekt ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych - to według adwokata Jacka Treli, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, najważniejsze działania adwokatury w mijającej kadencji.
Patrycja Rojek-Socha
19.03.2021
Prawnicy Koronawirus a prawo
Państwo prawa nie umiera nigdy samo z siebie, osobami przyczyniającymi się do tej śmierci są zawsze prawnicy. Potrzebuje ich i potrzebował każdy populistyczny i autorytarny reżim - mówiła do delegatów uczestniczących w XIII Krajowym Zjeździe Adwokatury prof. Ewa Łętowska. RPO Adam Bodnar podkreślał, że w kolejnych latach istotnym wsparciem dla prawników będą obywatele, których teraz oni wspierają.
Patrycja Rojek-Socha
19.03.2021
Prawnicy