Kara pozbawiania prawa do wykonywania zawodu dotycząca dentysty jest rażąco surowa - ocenił Sąd...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.05.2018
Firmie, która nie przeprowadzi postępowania na podstawie zgłoszenia sygnalisty, może grozić 60 mln...
Jolanta Ojczyk
30.05.2018
Zastępca rzecznika dyscyplinarnego umorzył wniosek o przeprowadzenie rozprawy dyscyplinarnej wobec...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2018
Prawnicy
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego podtrzymało we wtorek 29 maja swoje dotychczasowe...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2018
Podmioty z sektora finansowego będą mogły żądać od kandydatów do pracy i pracowników informacji,...
Agnieszka Matłacz
29.05.2018
Moot Court organizuje turniej sądowy dla aplikantów adwokackich dotyczący postępowania przed...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2018
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Będzie ona jawny i dostęny...
Jolanta Ojczyk
29.05.2018
Presja ze strony rządu i polityków to główne powody utraty zaufania Polaków do sądów - wynika z...
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2018
Konieczne jest wprowadzenie w ustawach regulujących działanie służb specjalnych przepisów...
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2018
Prawnicy Policja
Obserwujemy przypadki naruszania przez adwokatów zasad etycznych, a czasem też prawa, ale nie ma...
Krzysztof Sobczak
29.05.2018
Umowa zwykle określa zasady korzystania w firmach z systemów informacji profesjonalnej. Jeśli...
Krzysztof Sobczak
29.05.2018
Sąd Najwyższy 5 czerwca br. podejmie ważną uchwałę w składzie siedmiu sędziów w sprawie o...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2018
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku* z 22 maja uznał, iż zupełny i bezwzględny zakaz...
Katarzyna Warecka
29.05.2018
Niedogodności jakich doświadcza niepełnosprawny podróżujący koleją, w tym konieczność skorzystania...
Marek Sondej
29.05.2018
Od pieszego nie można wymagać, aby poruszał się tylko po nieuszkodzonych płytach chodnikowych. Nie...
Robert Horbaczewski
29.05.2018
Termin przedawnienia roszczeń majątkowych wyniesie sześć lat, a nie jak dotychczas dziesięć....
Krzysztof Koślicki
28.05.2018
Za zamkniętymi drzwiami toczyć się będzie proces Kajetana P. oskarżonego o brutalne zabójstwo...
Patrycja Rojek-Socha
28.05.2018
Niedozwolona jest sytuacja, w której w charakterze świadka, przed postawieniem zarzutów,...
Patrycja Rojek-Socha
28.05.2018
Policja
Komitet Stałych Przedstawicieli Rady UE (Coreper) uzgodnił w piątek (25 maja) swoje stanowisko w...
Rafał Bujalski
28.05.2018
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł dziś, że wojewoda nie wyjaśnił, dlaczego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.05.2018
W piątek, 25 maja, Rada UE przyjęła przepisy dotyczące obowiązkowej automatycznej wymiany...
Rafał Bujalski
28.05.2018
Komisja Europejska zaproponowała w piątek (25 maja) ostateczne środki techniczne, które w...
Rafał Bujalski
28.05.2018

Monika Całkiewicz: ws. Kajetana P. kluczowa poczytalność

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Policja
Sąd rozpatrując sprawę Kajetana P. będzie musiał ustalić czy był, czy nie był poczytalny w chwili...
Patrycja Rojek-Socha
28.05.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Policja
Brak regulacji związanych z prekampanią wyborczą negatywnie wpływa na równość szans kandydatów i...
Patrycja Rojek-Socha
28.05.2018
Komisja Europejska zapowiedziała w piątek zmianę obowiązujących od 1992 roku przepisów regulujących...
Rafał Bujalski
28.05.2018
Najważniejszą stroną działalności rady wierzycieli jest udzielanie zezwolenia na te czynności,...
Jolanta Ojczyk
28.05.2018
Mija drugi miesiąc obowiązywania skargi nadzwyczajnej. Mimo że do prokuratur i RPO wpłynęło ponad...
Patrycja Rojek-Socha
28.05.2018
Polacy coraz częściej i skuteczniej walczą o odszkodowania i zadośćuczynienia za nieudany...
Patrycja Rojek-Socha
28.05.2018
Nowe prawo zamówień publicznych jest potrzebne, ale musi uwzględniać realia rynku. Jeśli jednak...
Krzysztof Sobczak
28.05.2018
Informacja publiczna musi posiadać określoną wartość gospodarczą, aby uznać ją za tajemnicę...
Marek Sondej
28.05.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski