Dr hab. Marcin Warchoł został we wtorek powołany na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw praw człowieka. Ponieważ jest posłem na Sejm został jednocześnie nominowany na funkcję sekretarza stanu w resorcie sprawiedliwości.

Stanowisko pełnomocnika rządu ds. praw człowieka zostało ustanowione w tej kadencji na mocy rozporządzenia rządu. Zgodnie z nim, do kompetencji pełnomocnika należą głównie zadania z zakresu inicjowania, koordynowania i monitorowania działań, w tym dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych zmierzających do zapewnienia zgodnego z aktualnymi standardami międzynarodowymi poziomu ochrony praw człowieka, monitorowania i analizowania spraw i orzeczeń związanych z naruszaniem praw człowieka, a także współpracy z Komisją Wenecką.

Pełnomocnik ma również monitorować i analizować orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie ich wpływu na obowiązujące akty prawne. Do jego obowiązków należy także analizowanie spraw dotyczących zarzutów naruszenia praw człowieka przez polski wymiar sprawiedliwości oraz inne organy władzy publicznej.

Czytaj: Ochrona praw człowieka - RPO wskazuje wyzwania na 15, 20 lat>>

Marcin Warchoł jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i adwokatem. Był asystentem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w latach 2006-2007, a następnie asystentem Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego. Od końca 2015 r. Warchoł pełnił funkcję podsekretarza stanu w MS.