Jak poinformowało w środę MS, prezes Rady Ministrów Beata Szydło na wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry powołała z dniem 18 listopada 2015 r. Patryka Jakiego na stanowisko sekretarza stanu oraz Marcina Warchoła na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Patryk Jaki (ur. 11.05.1985 r. w Opolu) – absolwent studiów politologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. został wybrany na radnego miasta Opola V i VI kadencji. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz szefem klubu radnych, członkiem komisji doraźnych: bezpieczeństwa i porządku, ochrony środowiska, ds. Euro 2012 oraz opiniującej kandydatów na ławników. Laureat Fundacji im. K. Adenauera: „Lider Samorządu” (program fundacji na rok 2007).
Poseł na Sejm RP VII, VIII Kadencji - członek Komisji Gospodarki, Delegat Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do współpracy z Parlamentem Litwy, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku. Żonaty, jedno dziecko.        
Marcin Warchoł (ur. 13 lipca 1980 r. w Nisku) – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, ukończył aplikację adwokacką. Ukończył Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa UW i Wydziale Prawa w Catanii i Mediolanie. W latach 2006 – 2007 był asystentem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a od 2009 r. rzecznika praw obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego.
Jest zastępcą dyrektora Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, wiceprzewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów UW, wiceprezesem Fundacji Ius et Lex oraz opiekunem naukowym koła studentów na Wydziale Prawa i Administracji UW “Dobro Wspólne”.
Autor wielu publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. Żonaty, jedno dziecko.           
Ministerstwo poinformowało też, że z dniem 18 listopada 2015 r. prezes Rady Ministrów Beata Szydło odwołała z zajmowanych stanowisk sekretarza stanu Jerzego Kozdronia, podsekretarza stanu Wojciecha Węgrzyna oraz podsekretarza stanu Wojciecha Hajduka.