Małoletnie dzieci sprawców przestępstw seksualnych, często są ich ofiarami. Umieszczenie nazwiska...
Patrycja Rojek-Socha
17.09.2018
Prawo karne
Powołanie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego, którego głównym zadaniem będzie...
Patrycja Rojek-Socha
17.09.2018
Policja
Prokuratorzy i inne osoby podległe bezpośrednio ministrowi sprawiedliwości – prokuratorowi...
Krzysztof Sobczak
16.09.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Specjalny zespół w Ministerstwie Sprawiedliwości ma się zajmować postępowaniami dyscyplinarnymi...
Krzysztof Sobczak
16.09.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
To, że w rozpoznawanej sprawie pokrzywdzonym jest sędzia sądu nadrzędnego nad sądem, który ma wydać...
Aleksandra Partyk
16.09.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Europejski Trybunał Praw Człowieka 20 września ma wydać wyrok w postępowaniu ze skarg rodzin ofiar...
Krzysztof Sobczak
15.09.2018
Prawo karne
Ustawa o ochronie zwierząt, a także orzecznictwo i piśmiennictwo przesądzają, że przestępstwo...
Karolina Kuszlewicz
15.09.2018
Prawo karne
Na 26 września br. zwołane zostało Zgromadzenie Sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego, które ma...
Krzysztof Sobczak
15.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
Im mniej sprawny jest aparat sprawiedliwości w ściganiu wolnościowych zachowań, tym mniej zła on...
Leszek Balcerowicz
15.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
Krótki staż orzecznicy w pierwszej instancji i wielkość referatu były powodem przeniesienia...
Patrycja Rojek-Socha
14.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
W odpowiedzi przekazanej Komisji Europejskiej polski rząd podkreśla, że organizacja wymiaru...
Patrycja Rojek-Socha
14.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
19 września podczas cotygodniowego posiedzenia Komisji Europejskiej w Brukseli omawiana ma być...
Krzysztof Sobczak
14.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
Na razie nie mamy Izby mającej rozpatrywać skargi nadzwyczajne, ani prezesa tej Izby i ani jednego...
Patrycja Rojek-Socha
14.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
W wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw opublikowano pełne dane osobowe autora skargi...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.09.2018
Opieka zdrowotna RODO
Po przejściu w stan spoczynku prezesa kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józefa...
Krzysztof Sobczak
14.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
Prokurator Generalny dopatrzył się rażącego naruszenie przepisów prawa procesowego w sprawie...
Patrycja Rojek-Socha
14.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, gdy wejdzie wżycie, głęboko przeobrazi nie...
Jakub Znamierowski
14.09.2018
Spółki Prawo gospodarcze
Sejm nie wybrał nowego Rzecznika Praw Dziecka, żaden z kandydatów - dr hab. Ewa Jarosz i Paweł...
Patrycja Rojek-Socha
13.09.2018
Do dalszych prac w sejmowej komisji trafił w czwartek projekt przewidujący rezygnację ze wstępnej...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
Wartość 500 zł będzie stałym progiem, od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się...
Krzysztof Sobczak
13.09.2018
Prawo karne
Usunięcie mnie z urzędu sędziego Sądu Najwyższego oraz odesłanie w stan spoczynku następuje wbrew...
Krzysztof Sobczak
13.09.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Aż 99 spraw wyznaczonych do rozpoznania prawdopodobnie spadnie z wokandy Sądu Najwyższego w związku...
Krzysztof Sobczak
13.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
Brytyjski wywiad nie przekroczył swoich uprawnień, ale zabrakło wystarczających mechanizmów...
Krzysztof Sobczak
13.09.2018
Prawo karne RODO
Od 1 października uczelnie będą musiały dożywotnio zatrudniać naukowców, którzy jednocześnie są...
Krzysztof Sobczak
13.09.2018
Szkolnictwo wyższe
Dariusz Święczkowski postawił sprawę jasno - prokuratura jest najwyższą instancją sądową. To ważna...
Krzysztof Sobczak
13.09.2018
Prawo karne
Chodzi o sprawy, w których zabezpieczeniem pożyczek są nieruchomości. W najbardziej drastycznych...
Patrycja Rojek-Socha
13.09.2018
Prokuratura
Parafiom Kościoła Rzymskokatolickiego położonym na terenie zaboru pruskiego, które po I wojnie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.09.2018
Prawo cywilne
Minister sprawiedliwości odniósł się w ten sposób do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego...
Patrycja Rojek-Socha
12.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
Wyznaczam sędziego Dariusza Zawistowskiego, prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Cywilną do...
Krzysztof Sobczak
12.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
Dobra wiadomość dla polskiego Kościoła jest dziś taka, że Sąd Najwyższy wydał właśnie korzystną dla...
Krzysztof Sobczak
12.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski