Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, jest jedną z 19. i największą. Badanie - do którego dotarło Prawo.pl - dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Obowiązek doszkalania się dotyczył wówczas 10 750 radców prawnych z warszawskiej OIRP i zrealizowało go 9 865 osób, czyli 98 proc. 

 


Obowiązek dokształcania się radców wynika z art. 14. Kodeks etyki radcy. Zgodnie z nim radca prawny ma obowiązek dbać o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne i ma obowiązek brać udział w szkoleniach zawodowych na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu. Wobec prawników uchylających się od obowiązku zebrania 40 punktów za szkolenia mogą być zastosowane kary dyscyplinarne przewidziane w ustawie o radcach prawnych – a więc np. upomnienie, nagana czy kara pieniężna. I tak też w przypadku warszawskich radców było - do Sądu Dyscyplinarnego trafiło ok. 250 wniosków o ukaranie. Najczęściej orzekano kary upomnienia i kary pieniężne, sporadycznie – kary nagany.

Najpopularniejsze? Nieodpłatne szkolenia

Profesor Monika Całkiewicz, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie mówi, że najchętniej radcowie prawni z OIRP w Warszawie brali udział w nieodpłatnych szkoleniach, organizowanych przez Izbę.  - Są to wykłady w ramach poniedziałków i wtorków radcowskich. Oprócz tego OIRP w Warszawie organizuje szkolenia odpłatne, które także cieszą się dużym zainteresowaniem. Radcy prawni korzystali także z oferty szkoleniowej podmiotów zewnętrznych - dodaje.

W sumie w poprzednim okresie szkoleniowym, Izba zorganizowała 504 szkolenia, w tym 396 nieodpłatnych. Średnio uczestniczyło w jednym szkoleniu 91 osób, zaś łącznie radcy prawni wzięli w nich udział 45 tys. 791 razy. 

Z kolei radca prawny Zbigniew Tur, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, dodaje że bardzo dużym powodzeniem cieszy się stworzona przez KRRP platforma e-lerningowa.  - Znaleźć na niej można wiele wykładów, z których część dotyczy umiejętności miękkich, jak chociażby dotyczące pierwszej rozmowy z klientem, komunikacji z klientem, działania w mediach społecznościowych, czy negocjacji. Ale jest też część dotycząca umiejętności "twardych" związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, jak chociażby szkolenie dotyczące prawa wodnego, kpa, czy środków zaskarżenia w procesie karnym z perspektywy obrońcy i pełnomocnika - mówi. 

Czytaj: Radcowie widzą konkurencję, ale źle ją rozpoznają>>
 

Punkty zbierane niemal w ostatniej chwili

Z kolei największym problemem - do czego przyznają się też nieoficjalnie sami radcowie - było zbieranie punktów w ostatnim roku szkolenia, niemal w ostatniej chwili. To z kolei rodziło pewne problemy organizacyjne. I jak przyznaje wicedziekan Całkiewicz Izba podejmowała na bieżąco działania, które miały na celu umożliwić odbycia szkoleń zawodowych wszystkim zainteresowanym, także przy zwiększonej liczbie uczestników każdego ze szkoleń.

 

Sprawdź również książkę: Kodeks cywilny. Komentarz ebook >>


Ci, którzy obowiązku nie dopełnili najczęściej tłumaczyli się problemami zdrowotnymi. Najczęściej przytaczanymi powodami były też: niewykonywanie zawodu radcy prawnego, podeszły wiek, niezgłoszenie w ewidencji radców prawnych przejścia na emeryturę - Zdarzały się również przypadki uzyskania wymaganej liczby punktów szkoleniowych i niedostarczenia zaświadczeń i certyfikatów - mówi Całkiewicz. 

W tym cyklu - sytuacja jest jednak lepsza. - Widać, że wielu radców zaczęło zbierać punkty wcześniej, a są i tacy, którzy swoimi mogliby obdarować też innych - ale oczywiście nie ma takiej możliwości prawnej. Zostało 12 miesięcy, każdy radca ma do zebrania 40 punktów, z samej platformy e-learningowej można zebrać komplet wymaganych punktów, bowiem platforma sama w sobie daje możliwość zebrania 200 wymaganych punktów - ocenia wiceprezes Tur. 

Radcy chcą się szkolić 

Z badania przeprowadzonego we wrześniu 2019 r. wynika, że radcowie potrzebę doszkalanie się widzą. W ankiecie wzięło udział wówczas 1345 radców prawnych i aż 87 proc. respondentów zadeklarowało, że brałoby udział w szkoleniach organizowanych przez OIRP w Warszawie, nawet gdyby nie było obowiązku gromadzenia punktów szkoleniowych. 

Czytaj: Kodeks etyczny radców prawnych do zmiany? - samorząd chce dyskusji >> 

Widzą też jednak potrzebę zmian. Jakich? Choćby tego, by wykłady ukierunkowane były na zmiany przepisów. Największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z zakresu prawa cywilnego, które w praktyce zawodowej radcy prawnego są stosowane bardzo często, a także szkolenia z zakresu prawa administracyjnego i prawa karnego.

Warszawska Izba - po analizie poprzedniego okresu - także chce wprowadzić pewne zmiany. I tak cześć szkoleń będzie transmitowana na żywo w internecie. 

 

- Nie wychodząc z kancelarii czy mieszkania będzie można wziąć udział w wykładzie. To ważne szczególnie w ostatnim roku cyklu szkoleniowego, bo w ten sposób zapewnimy komfort słuchaczom. Wyciągamy też wnioski z badań, o których już wspominałam. 66 proc. ankietowanych prosiło o więcej zajęć z zakresu umiejętności miękkich, zwiększamy więc ofertę w tym zakresie, zarówno w formule szkoleń stacjonarnych, jak i e-learningowych - dodaje Całkiewicz.