Mediacja to pozasądowe postępowanie, do którego skonfliktowane strony przystępują dobrowolnie i z pomocą osoby trzeciej – bezstronnego mediatora – dążą do rozwiązania konfliktu lub sporu poprzez wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań. Jak podkreślają prawnicy, są mniej stresujące dla stron, jeśli odbywają się w nieformalnych, bardziej prywatnych warunkach. Są też - jak dodają - dużo tańsze od spraw sądowych, kończą się szybciej i skuteczniej. 

Czytaj: Mediacje w Polsce zbyt rzadko wykorzystywane>>

Mediować można zarówno sprawy cywilne, rodzinne, jak i gospodarcze, karne czy dotyczące prawa pracy czy też spraw administracyjnych.

Jak kancelaria może zostać "przyjazną mediacji"? 

Adwokaci, którzy prowadzą mediacje lub popierają tę ideę mogą wypełnić deklarację, która będzie do pobrania na stronie centrum mediacyjnego NRA i po jej podpisaniu odesłać ją na adres mailowy: kancelaria.przyjazna.mediacji@adwokatura.pl>>

Będzie to uprawniało do otrzymania elektronicznego znaku "Kancelarii przyjaznej mediacjom", który wraz z deklaracją adwokaci będą mogli zamieścić w swoich kancelariach i na stronach internetowych.  

 


 

NRA: przyznany znak zobowiązuje

Adwokaci zainteresowani taką możliwością powinni pamiętać, że poprzez znak "Kancelaria Przyjazna Mediacjii" deklarują publicznie, że:

  • prawnicy z ich kancelarii posiadają odpowiednią wiedzę na temat mediacji i innych metod polubownego rozwiązywania sporów;
  • w sprawach prowadzonych przez kancelarię każdorazowo klient będzie informowany 
  • o zasadach mediacji oraz o korzyściach z niej płynących;
  • prawnicy z ich kancelarii posiadają odpowiednią wiedzę na temat klauzuli mediacyjnej oraz przedstawiają klientom możliwość jej wykorzystania przy sporządzaniu umów i innych dokumentów, do ich indywidualnej decyzji;
  • pracownikom i współpracownikom kancelarii umożliwiono uzyskanie wiedzy na temat polubownego rozwiązywania sporów.

 

Cel - promowanie mediacji

Inicjatywa NRA ma na celu zwiększenie udziału adwokatów w promowaniu idei polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Akcja ma zwiększyć zarówno świadomość i kwalifikacje adwokatów i aplikantów adwokackich w zakresie pozasądowych metod rozwiązywania sporów, jak też podnosić wiedzę społeczeństwa na ten temat.

- Dzięki tej inicjatywie realizujemy wdrożenie w Polsce dyrektywy unijnej dotyczącej czynnego korzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów (tzw. ADR), również kodeks etyki prawników europejskich zobowiązuje nas do informowania naszych klientów o tym, że istnieje coś takiego, jak mediacja - mówi adwokat Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA.  

W jej ocenie inicjatywa ta wpisuje się również w obchodzony w tym roku jubileusz 100-lecia Adwokatury Polskiej – pokazuje bowiem, że polska palestra, szanując swój dorobek historyczny, idzie z duchem czasu i promuje nowoczesne metody prawne.