Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia jest sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy byłych czterech...
PAP
13.04.2018
Prawnicy kancelarii KL Gates doradzali firmie Dirlango w związku z nabyciem akcji spółki...
Krzysztof Sobczak
13.04.2018
Rynek
Ocena demokracji pogorszyła się w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy - stwierdza w swoim raporcie...
Krzysztof Sobczak
13.04.2018
Komercyjni dostawcy internetu powinni mieć obowiązek informowania organów ścigania o przestępstwach...
Patrycja Rojek-Socha
13.04.2018
Unijni ministrowie ds. europejskich po raz kolejny zajmą się we wtorek Polską. Wiceszef KE Frans...
PAP
13.04.2018
Prace nad przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną projektem nowego kodeksu pracy nie będą...
Krzysztof Sobczak
13.04.2018
Uchwalanie w szybkim tempie kolejnych nowelizacji do całkiem nowych ustaw, z lekceważeniem zasad...
Krzysztof Sobczak
13.04.2018
Uchwalone w czwartek wieczorem przez Sejm trzy ustawy, o sądach powszechnych, Sądzie Najwyższym i...
Krzysztof Sobczak
13.04.2018
Uchwalona właśnie przez Sejm nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nadaje prezesowi nowej Izby...
Krzysztof Sobczak
13.04.2018
Obowiązek zasięgania opinii Krajowej Rady Sądownictwa przed odwołaniem prezesa sądu to iluzoryczne...
Krzysztof Sobczak
13.04.2018
Wypowiedzenie umowy o pracę wiceprezydentowi Mielca będzie skuteczne dopiero po wygaśnięciu jego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2018
Postanowiłam zwołać pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa - poinformowała w piątek po...
Krzysztof Sobczak
13.04.2018
Problem kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej bywa w przekazie publicystycznym zniekształcany,...
Krzysztof Sobczak
13.04.2018
Sąd Najwyższy wskazał, że jeśli organ wydał wadliwą decyzję o przejęciu gruntu, to osoby nią...
Aleksandra Partyk
13.04.2018
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustaw: o ustroju sądów powszechnych, SN i o KRS. Przewiduje...
Krzysztof Sobczak
12.04.2018
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, która przewiduje...
Krzysztof Sobczak
12.04.2018
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która przewiduje m.in....
Krzysztof Sobczak
12.04.2018
Sejm w czwartek uchwalił nowelę ustawy o kierujących pojazdami pozwalającą osobom głuchym i...
PAP
12.04.2018
Sejm uchwalił w czwartek przepisy przewidujące szersze kompetencje dla Służby Więziennej w ramach...
PAP
12.04.2018
O uchylenie immunitetu posłance Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pihowicz wnioskował b. minister skarbu...
Agnieszka Matłacz
12.04.2018
Sejm uchwalił w czwartek senacką nowelę Prawa o ruchu drogowym pozwalającą na niezatrzymanie prawa...
PAP
12.04.2018
Od początku roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził dystrybutorów sprzętu...
Krzysztof Sobczak
12.04.2018
Projekt ustawy wprowadzającej unijną dyrektywę policyjną jest gotowy, wkrótce trafi do konsultacji...
Patrycja Rojek-Socha
12.04.2018
Proponowane zmiany mają charakter pozorny, i nie służą faktycznemu rozwiązaniu toczącego się sporu...
Krzysztof Sobczak
12.04.2018
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku* Wielkiej Izby z 5 kwietnia uznał, że odmowa...
Katarzyna Warecka
12.04.2018
Resort sprawiedliwości zapewnia, że minister Zbigniew Ziobro nie uczestniczy w apelacji od wyroku...
Patrycja Rojek-Socha
12.04.2018
To Krajowa Rada Sądownictwa, a nie - jak w pierwotnym brzmieniu projektu - prezydent może wyrazić...
Krzysztof Sobczak
12.04.2018
Prawnicy
W szybkim tempie trwa w Sejmie praca nad zmianami w ustawach o sądach powszechnych i Sądzie...
Krzysztof Sobczak
12.04.2018
Zanim powołani zostaną sędziowie i ławnicy do nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, orzekać w...
Krzysztof Sobczak
12.04.2018
To nie są zmiany, które przywrócą niezależność sądownictwa - tak rzecznik praw obywatelskich...
Krzysztof Sobczak
12.04.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski