To dalszy ciąg prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie postępowania odwoławczego dotyczącego sporu o zapłatę, w którym sędzia Juszczyszyn postanowił sprawdzić, czy orzekający w tej sprawie w sądzie rejonowym sędzia został właściwie powołany, ponieważ został przedstawiony do nominacji prezydentowi przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Sędzia w wydanym pod koniec listopada ubiegłego roku postanowieniu zażądał w związku z tym przedstawienia przez Kancelarię Sejmu list poparcia dla sędziów, którzy zostali wybrani do KRS.

Czytaj: Po wyroku TSUE sąd nakazał ujawnienie list poparcia do KRS>> 

Kancelaria Sejmu odmówiła nadesłania list poparcia do KRS argumentując, że administruje w tej sprawie danymi osobowymi 3124 obywateli i jest zobowiązana do ochrony tych danych. Podniesiono także, że dane są zgromadzone na papierze gazetowym i ich przesłanie do sądu w Olsztynie lub nawet kopiowanie groziłoby uszkodzeniem tych dokumentów. 

 

- W dniu 13 stycznia 2020 r. do sprawy o sygn. akt IX Ca 1302/19 zarejestrowanej w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym w Sądzie Okręgowym w Olsztynie (tj. sprawa prowadzona przez sędziego Juszczyszyna) wpłynęło pismo Kancelarii Sejmu z wnioskiem o przeprowadzenie przez sąd dowodu poprzez przejrzenie oryginałów dokumentów objętych postanowieniem z 20 listopada 2019 r. w zakresie zgłoszeń kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa i wykazów obywateli, którzy udzielili poparcia kandydatowi na członka Krajowej Rady Sądownictwa w siedzibie Kancelarii Sejmu - poinformował w komunikacie przesłanym mediom rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Z informacji rzecznika sądu wynika, że szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska została zobowiązana do ułatwienia dostępu do tych dokumentów pod rygorem skazania na grzywnę w przypadku niezastosowania się bez uzasadnionych przyczyn do zarządzenia w przedmiocie oględzin.

Natomiast na 24 stycznia br. do olsztyńskiego sądu wezwana została szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. Sędzia Paweł Juszczyszyn wezwał ją do osobistego stawiennictwa w sądzie bo chce osobiście zapytać, dlaczego nie wykonała ona polecenia sądu dotyczącego nadesłania list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa.

Czytaj:  
Szefowa Kancelarii Sejmu stawi się w sądzie, jeśli czas pozwoli>>

Sędziowie z Olsztyna pytają SN czy orzeczenia wydane przez sędziów nominowanych przez KRS są ważne>>