Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe rozporządzenia określające wysokość opłat za aplikacje prawnicze. Według resortu podwyżka płacy minimalnej sprawi, że aplikanci za dużo zapłaciliby za szkolenie.

 

Opłaty za aplikację sięgną dziesięciu tysięcy złotych?>>

 

Średni koszt szkolenia niższy niż opłata

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 2 600,00 zł – przy obecnie obowiązującym wskaźniku – wysokość opłaty rocznej obowiązująca w 2020 r. za aplikację notarialną wyniosłaby 6 500,00 zł.  W przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej byłoby to 6760,00 zł. Jak wskazuje MS w uzasadnieniu, znacznie przewyższałoby to średni koszt szkolenia aplikantów. Zmieni się też też współczynnik służący do wyliczania wysokości opłaty za aplikację komorniczą - wyniesie  5 590 zł.

 

Czytaj w LEX: RODO w kancelarii prawnej w kontekście polskich regulacji sektorowych >

Z tego powodu w przypadku opłat pobieranych od przyszłych notariuszy - współczynnik służący do wyliczania opłaty wyniesie 2,25, a zatem opłata wyniesie 5850,00 zł. Podobnie będzie w przypadku opłaty rocznej za aplikacje: radcowską i adwokacką. Po zmianach w rozporządzeniu aplikanci zapłacą 5850,00 zł. Opłata za aplikację komorniczą wyniesie  5590,00 zł.

 

Czytaj w LEX: Usługi doradztwa prawnego a koszty uzyskania przychodów >

 

Ustawy regulujące wykonywanie zawodów prawniczych dopuszczają uzyskanie zwolnienia z opłaty za aplikacje prawnicze, ale jest to możliwe tylko w szczególnych wypadkach. Jak wynika z orzecznictwa takimi okolicznościami nie są: niskie wynagrodzenie aplikanta w kancelarii adwokackiej, niemożność znalezienia innego zatrudnienia ani podjęcie dodatkowych studiów (m.in.: VI SA/Wa 3493/14). Dodatkowo możliwa jest odmowa umorzenia opłaty, gdy aplikant nie podejmuje żadnego wysiłku, by zmienić swoją sytuację materialną. Zdarzają się również przypadki, że sprawy o zwolnienie z opłat ciągną się latami.

TEST