Polska administracja nie radzi sobie z przewlekłością postępowań i niekompetencją urzędników....
Jacek Górski/PSP
10.04.2010
Rzecznicy patentowi i doradcy podatkowi będą mogli tworzyć spółki z adwokatami, radcami prawnymi i...
Krzysztof Sobczak
09.04.2010
Nadrzędny interes publiczny w postaci troski o ochronę środowiska naturalnego, zdrowia publicznego...
Wojciech Kowalski
09.04.2010
Szef Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie Andrzej Janecki będzie czwartym zastępcą prokuratora...
Krzysztof Sobczak
09.04.2010
Warszawscy sędziowie uważają, że powinni zarabiać co najmniej o 20 procent więcej od swych kolegów...
Krzysztof Sobczak
09.04.2010
Radcowie prawni pracujący w przedsiębiorstwach to bardzo duża, bo licząca około 4,5 tysiąca osób...
Krzysztof Sobczak
09.04.2010
Prawnicy
Bezpieczeństwo energetyczne i rola gazu łupkowego: amerykańskie doświadczenia a polskie...
Krzysztof Sobczak
09.04.2010
W sejmowej komisji Przyjazne Państwo trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od...
Krzysztof Sobczak
09.04.2010
Rzecznicy patentowi i doradcy podatkowi będą mogli tworzyć spółki z adwokatami, radcami prawnymi i...
Krzysztof Sobczak
09.04.2010
Każda licząca się firma prawnicza na rynku ma w swoich strukturach zespoły odpowiedzialne za...
Jan Lis /KW
09.04.2010
Nawet 13 tysięcy brutto miesięcznie będzie dostawać 28 prokuratorów z Prokuratury Krajowej, którzy...
Emilia Zakrzewska/KW
09.04.2010
Usługodawcy z państw UE mogą, dzięki obowiązującej od 10 kwietnia br, ustawie usługowej, prowadzić...
Wojciech Kowalski
09.04.2010
Wszyscy przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej będą mieli możliwość prowadzenia...
Krzysztof Sobczak
09.04.2010
Szef Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie Andrzej Janecki będzie czwartym zastępcą prokuratora...
Krzysztof Sobczak
09.04.2010
Przygotowywana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów...
Krzysztof Sobczak
09.04.2010
Wypada w pełni zgodzić się ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, iż szkoła nie...
Krzysztof Sobczak
09.04.2010
Do końca maja zgromadzenia regionalne samorządu doradców podatkowych wybiorą nowe zarządy oraz...
Krzysztof Sobczak
08.04.2010
Właściciele restauracji z co najmniej dwiema salami konsumpcyjnymi będą mogli jedną z nich...
Krzysztof Sobczak
08.04.2010
Różnice międzykulturowe, czy to pomiędzy pracownikiem z Polski i Francji, czy też z Gdańska i...
Lex/Kancelaria
08.04.2010
Rynek
Prawo do żądania odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego jest zgodne z...
Krzysztof Sobczak
08.04.2010
Różnice międzykulturowe, czy to pomiędzy pracownikiem z Polski i Francji, czy też z Gdańska i...
Lex/Kancelaria
08.04.2010
Rynek
Abonentem będzie nie tylko osoba, która zawarła pisemną umowę z operatorem, ale też właściciel...
Krzysztof Sobczak
08.04.2010
Budowanie relacji między prawnikami wewnętrznymi a kancelariami prawniczymi będzie tematem...
Jacek Górski/PSP
08.04.2010
Obowiązek złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia...
Anna Stańczuk
08.04.2010
Przepisy Konwencji Arbitrażowej stwarzają możliwość eliminacji podwójnego opodatkowania powstałego...
Krzysztof Sobczak
08.04.2010
Ośrodki dawców szpiku oraz ośrodki kwalifikujące do przeszczepienia dołączone zostaną do dotychczas...
Lex/Lex
08.04.2010
Młodzi ludzie odwiedzają zakłady karne, zaglądają do cel więziennych, biorą udział w rozprawach...
Krzysztof Sobczak
08.04.2010
Do końca maja zgromadzenia regionalne samorządu doradców podatkowych wybiorą nowe zarządy oraz...
Krzysztof Sobczak
08.04.2010
Zarzucając przetrzymywanie projektów w "zamrażarce", politycy opozycji mylą pojęcia: "zamrażarki" i...
Krzysztof Sobczak
08.04.2010
Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło wyniki przeprowadzonej 25 marca br. części pisemnej egzaminu...
Krzysztof Sobczak
08.04.2010