Przedstawiony Naczelnej Radzie Adwokackiej projekt Kodeksu Etyki to efekt półrocznej pracy komisji. Autorzy zaznaczają, że podstawowe wartości etyczne nie ulegną zmianie. Więcej>>>