Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym umorzył 16 sierpnia br. postępowanie w sprawie ważności...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, podatnicy...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Prokuratura za granicą poszukuje biegłego do sprawy poznańskiego seksuologa, prof. Lechosława...
Lex/Lex
17.08.2010
Rosnąca liczba przegranych przez Polskę spraw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Prawnicy
Aż 43 proc. aplikantów radcowskich w Warszawie nie zdało egzaminu uprawniającego ich do wykonywania...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu podjęła decyzję o udzielaniu bezpłatnych porad adwokackich...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Rosnąca liczba przegranych przez Polskę spraw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Aż 43 proc. aplikantów radcowskich w Warszawie nie zdało egzaminu uprawniającego ich do wykonywania...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Rada Ministrów na środowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem nowelizacji Prawa wodnego, celem...
Lex/Lex
17.08.2010
Parlament Europejski proponuje zaostrzenie warunków stosowania polichlorku winylu (PCW) w sprzęcie...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Kilkadziesiąt tysięcy Romów żyjących w Europie jest pozbawionych praw podstawowych - oświadczył we...
Lex/Lex
17.08.2010
Kolejne stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych zostały zwolnione. Można więc ubiegać się o...
Wojciech Kowalski
17.08.2010
Prawa zamówień publicznych nie będzie trzeba stosować w przypadku udzielania zamówień instytucjom...
Anna Stańczuk
17.08.2010
Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu podjęła decyzję o udzielaniu bezpłatnych porad adwokackich...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Zbyt długo trwające procesy karne to prawdziwa plaga polskiego sądownictwa. Przygotowywane przez...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Ministerstwo Sprawiedliwości chce jak najszybciej przyspieszyć i usprawnić proces karny. Pomóc w...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Urząd Komunikacji Elektronicznej chce ścigać prywatnych operatorów pocztowych za przesyłki z...
17.08.2010
Nie chcemy zniesienia obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez radnych lub wójtów zapewnia...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Preferencje dla gmin dotkniętych powodzią w ubieganiu się o środki na budownictwo komunalne z Banku...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
W wymiarze sprawiedliwości na koniec czerwca było nieobsadzonych 375 etatów asystenta sędziego. To...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, przedsiębiorcy planujący np. fuzję lub...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Centrum Pro Bono w Poznaniu współpracuje z 30 kancelariami prawnymi. Z działań realizowanych w...
Jacek Górski/PSP
17.08.2010
Naczelny rzecznik dyscyplinarny adwokatury wszczął postępowowanie wobec adwokata Krzysztofa...
Krzysztof Sobczak
16.08.2010
Połowa rosyjskiego produktu krajowego brutto trafia w ręce skorumpowanych urzędników. Np. korzystna...
Lex/Lex
16.08.2010
Związek Gmin Wiejskich chce zwolnić radnych, wójtów, burmistrzów oraz prezydentów z obowiązku...
Krzysztof Sobczak
16.08.2010
Jedynie 35 procent firm posiada zaktualizowany program retencji pracowników w związku z...
Krzysztof Sobczak
16.08.2010
Rynek
Naczelny rzecznik dyscyplinarny adwokatury wszczął postępowowanie wobec adwokata Krzysztofa...
Krzysztof Sobczak
16.08.2010
W opinii ministra Kwiatkowskiego wprowadzenie menedżerów do sądów przyczyni się do lepszego ich...
Krzysztof Sobczak
16.08.2010
Jedynie 35 procent firm posiada zaktualizowany program retencji pracowników w związku z...
Krzysztof Sobczak
16.08.2010
Rynek
W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej alternatywą dla kredytów inwestycyjnych i...
Krzysztof Sobczak
16.08.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski