Organizatorzy pragną stworzyć możliwość debaty nad kształtem przyszłego Kodeksu cywilnego, w zakresie uregulowań w systemie prawa handlowego. Ze względu na tematykę Zjazdu organizatorzy zapraszają wszystkich przedstawicieli Katedr Prawa Handlowego i Gospodarczego, jak również przedstawicieli poszczególnych Katedr Prawa Cywilnego.

Prof. UwB dr hab. Teresa Mróz oraz prof. dr hab. Mirosław Stec, kierownicy programowi konferencji mają nadzieję, że do dyskusji przyłączą się przedstawiciele zawodów prawniczych – sędziów, adwokatów, notariuszy oraz radców prawnych. Liczba uczestników Zjazdu nie jest limitowana, jednak zgodnie z przyjętymi założeniami organizacyjnymi każda Katedra będzie miała możliwość wygłoszenia jednego referatu. Dlatego w zgłoszeniu uczestnictwa w Zjeździe należy wskazać osobę prezentującą referat oraz tytułu referatu. W przypadku nadesłania większej ilości referatów z poszczególnych Katedr, organizatorzy  zapewniają publikację referatów, także tych niewygłoszonych.