W ramach badania oceniane były możliwości 13 dostawców tych usług w oparciu o 48 kryteriów, dotyczących m.in. zaangażowania w tworzenie odpowiednich standardów, fachowej wiedzy, jasnej wizji rynku i strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju, liczby pozyskanych klientów oraz bogatej oferty, cieszącej się popularnością wśród odbiorców.
Firma doradcza Deloitte została szczególnie wyróżniona za usługi zarządzania ryzykiem w obszarze zrównoważonego rozwoju i etycznego łańcucha dostaw. Doceniony został również wkład firmy w rozwój rachunkowości i standardów sprawozdawczości z zakresu zrównoważonego rozwoju. Częścią strategii Deloitte w tym zakresie jest między innymi współpraca z Międzynarodowym Komitetem ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC). „W związku ze wzrostem popytu na informacje finansowe odnoszące się do zrównoważonego rozwoju, firma Deloitte posiada wszelkie niezbędne kompetencje jako dostawca tego typu usług” – podkreśla David Metcalfe, dyrektor firmy Verdantix.
- Również na rynku polskim sukcesywnie rozwijamy nasze usługi doradztwa w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest to naturalna konsekwencja zarówno naszych międzynarodowych doświadczeń oraz kompetencji, jak i wzrostu zapotrzebowania na tego typu projekty wśród firm z różnorodnych sektorów. Zainteresowanie to przekłada się także na coraz większy poziom zaufania, jakie inwestorzy i pozostałe grupy interesariuszy przykładają do tego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstw – mówi Jacek Kuchenbeker, menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte Polska, lider zespołu świadczącego usługi CSR.
Badanie firmy Verdantix zostało przeprowadzone w czerwcu 2011 r. na podstawie wywiadów z 15 liderami reprezentującymi firmy z 8 krajów, o łącznych przychodach 362 mld dolarów, które korzystały z usług doradczych w zakresie zrównoważonego rozwoju. W analizie uwzględniono także wywiady z liderami zespołów świadczących usługi z zakresu CSR w 11 z 13 badanych firm doradczych.