Możliwa jest sytuacja, w której inwestor dokonuje zawiadomienia jeszcze zanim decyzja o pozwoleniu...
Lex/Lex
31.10.2011
Prawo antymonopolowe oraz compliance w przedsiębiorstwie - to tamatyka zaplanowanego na 4 listopada...
Krzysztof Sobczak
31.10.2011
W nowej kadencji Sejm powinien wrócić do prac nad zmianą konstytucji. Zdaniem posła elekta Jerzego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.10.2011
UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe, które sprawdzi czy Zrzeszenie Międzynarodowych...
Krzysztof Sobczak
31.10.2011
W Dzienniku Ustaw nr 232 z 28 października 2011 r. ogłoszona została ustawa szczegółowo regulująca...
Lex/Lex
31.10.2011
Zintegrowana, wielousługowa Platforma komunikacyjna Policji z funkcją eUsługi dla obywateli i...
Anna Stańczuk
31.10.2011
Dariusz Barski i Bogdan Święczkowski, wybrani na posłów PiS prokuratorzy w stanie spoczynku,...
PAP
30.10.2011
W sumie na 26 nazwisk 12 osób to sieroty po PiS. Część z nich prokuratorami krajowymi została po...
Krzysztof Sobczak
30.10.2011
Kandydaci na doradców podatkowych po zdaniu egzaminu państwowego mają obowiązek odbyć dwuletnią...
Krzysztof Sobczak
30.10.2011
Rynek
Prawo do adwokata, czyli projekt dyrektywy zakładający ustanowienie wspólnych standardów w zakresie...
Krzysztof Sobczak
30.10.2011
W minioną środę na wydziale prawa i administracji lubelskiego UMCS miały odbyć się wybory dziekana....
Krzysztof Sobczak
30.10.2011
Prawnicy
Dane o osobach objętych ubezpieczeniem zdrowotnym przekazywane do NFZ przez ZUS i KRUS nie będą...
Lex/Lex
30.10.2011
Dariusz Barski i Bogdan Święczkowski, wybrani na posłów PiS prokuratorzy w stanie spoczynku,...
Lex/Kancelaria
30.10.2011
Prawnicy
Powstająca ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) ma wspierać energetykę rozproszoną,...
Lex/Lex
30.10.2011
Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny przewidzieć, w oparciu o ich własne stawki,...
Rafał Bujalski
30.10.2011
Bezprawne zagradzanie dostępu do brzegów jezior jest coraz powszechniejsze - stwierdza raport NIK o...
Lex/Lex
30.10.2011
Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej wieczystego użytkownika nie...
Lex/Lex
30.10.2011
Uregulowanie kwestii rozsypywania prochów, zakaz przekazywania zwłok na wystawy ludzkich ciał oraz...
Lex/Lex
30.10.2011
Rada gminy nie może żądać od właścicieli sklepów, restauracji i zakładów usługowych, by...
Lex/Lex
30.10.2011
Władze korporacji rozważają podwyższenie liczby punktów, które musi zdobyć radca prawny, aby...
Krzysztof Sobczak
29.10.2011
Prawnicy
Osoba, której przedstawiono zarzut popełnienia wykroczenia, powinna mieć prawo do ustanowienia...
Krzysztof Sobczak
29.10.2011
W Ministerstwie Środowiska rozpoczęły się prace nad przygotowaniem odpowiedzi Komisji Europejskiej...
Krzysztof Sobczak
29.10.2011
Sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy...
Lex/Lex
29.10.2011
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał interpretację przepisów odnośnie właściwości organów w...
Lex/Lex
29.10.2011
Prawo UE dotyczące organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) zmierza w dobrym kierunku -...
Lex/Lex
29.10.2011
Apelujemy do parlamentu o ustawę o digitalizacji narodowego zasobu audiowizualnego. Jej projekt...
Lex/Lex
29.10.2011
Sąd Unii Europejskiej wydał 23 maja 2011r. postanowienie o niedopuszczalności skargi, w której...
Krzysztof Sobczak
29.10.2011
Jak wynika z najnowszych analiz firmy Work Service, w 2010 r. zwolnienia chorobowe kosztowały...
Krzysztof Sobczak
29.10.2011
Zaistnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości w czasie, gdy członek zarządu nie miał jeszcze...
Lex/Lex
29.10.2011
Europejskie Prawo Umów, dyrektywa o karach za manipulacje rynkowe i wykorzystywanie informacji...
Krzysztof Sobczak
29.10.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski