Jak informuje Kancelaria Senatu, nad wspólną inicjatywą Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Senatu RP, Wojewody Mazowieckiego, Szefa Służby Cywilnej, Rady Języka Polskiego oraz Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Języka Polskiego patronat honorowy objął prezydent Bronisław Komorowski.
Będzie to forum wymiany poglądów na temat obecnego stanu tej odmiany polszczyzny. Więcej informacji na temat kongresu i kampanii społecznej „Język urzędowy przyjazny obywatelom” znajduje się na stronie www.jezykurzedowy.pl.


Program konferencji:

30 października 2012 r.

10.00–11.15 Wystąpienia otwierające

Maria Pańczyk-Pozdziej – wicemarszałek Senatu RP

Irena Lipowicz - rzecznik praw obywatelskich

Jacek Kozłowski – wojewoda mazowiecki

prof. Andrzej Markowski – przewodniczący Rady Języka Polskiego

dr Sławomir Brodziński – szef służby cywilnej

dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – prezes Fundacji Języka Polskiego

11.15–11.45 Przerwa na kawę. Briefing.

Prowadzenie - prof. Jerzy Bralczyk (Uniwersytet Warszawski)

11.45–12.05 Jaki powinien być język urzędowy? – prof. Radosław Pawelec, Uniwersytet Warszawski

12.05–12.25 Lingwistyczne aspekty konkretyzacji języka w pismach urzędowych – prof. Maria Teresa Lizisowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

12.25–12.45 Język urzędowy a języki urzędników – prof. Maciej Zieliński, Uniwersytet Szczeciński

12.45–13.05 O zmianach modelu komunikacji urzędowej – prof. Ewa Malinowska, Uniwersytet Opolski

13.05–13.25 Stan prawny języka w Polsce – Mirosław Wróblewski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 

13.25–14.00 Przerwa na kawę

14.00–15.30 Dyskusja – moderuje prof. Jerzy Bralczyk

31 października 2012 r.

Prowadzenie - prof. Jan Miodek (Uniwersytet Wrocławski)

10.00–10.20 Meandry pracy unijnego tłumacza. Jak powstają polskie wersje tekstów urzędowych Unii Europejskiej? – Agata Kłopotowska, szef Działu Języka Polskiego w Radzie Unii Europejskiej

10.20–10.40 Komunikatywność tekstu urzędowego w pismach do odbiorców – dr Agnieszka Choduń, Uniwersytet Szczeciński

 

10.40–11.00 Kultura języka urzędowego – Eliza Czerwińska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

11.00–11.20 E-urząd – język komunikacji internetowej wybranych instytucji państwowych – prof. Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński

11.20–11.40 Ruch prostego języka – korzyści i zagrożenia – dr Tomasz Piekot, Uniwersytet Wrocławski

11.40–12.10 Przerwa na kawę

12.10–13.40 Dyskusja – moderuje prof. Jan Miodek

13.40–14.00 Przerwa na kawę

14.00–15.00 Podsumowanie obrad – prof. Andrzej Markowski, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Jan Miodek, rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz, prof. Jacek Kozłowski