Z zeznań policjantów wynikało, że oskarżony nie tylko prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, lecz również najechał na radiowóz, chcąc im uciec. Nie było podstaw do uznania kasacji jego obrońcy za słuszną. Zaskarżony wyrok był trafny - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
11.02.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Projekt ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych zostanie w lutym przedstawiony do konsultacji. Proponowana przez NRA regulacja ma gwarantować, że świadczone będą jedynie przez wykwalifikowanych prawników. Do inicjatywy sceptycznie nastawione jest Ministerstwo Sprawiedliwości
Patrycja Rojek-Socha
11.02.2019
Prawnicy
Prawo do zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej przysługuje tylko obecnemu właścicielowi lokalu. Były właściciel, choćby nawet wytoczył powództwo o unieważnienie umowy przenoszącej własność, nie ma do tego legitymacji - orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi.
Marek Sondej
11.02.2019
Domowe finanse
Chęć położenia kresu korupcji panującej w polskim sądownictwie, a także "potworna niewydolność wymiaru sprawiedliwości" to przyczyny zmian przeprowadzanych obecnie w wymiarze sprawiedliwości, jakie premier Mateusz Morawiecki wymienił w najnowszym wywiadzie dla francuskiego dziennika "Le Figaro".
Krzysztof Sobczak
10.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Prokuratura Krajowa poinformowała - trwa postępowanie dyscyplinarne w sprawie zbyt opieszałego prowadzenia przez białostockich prokuratorów śledztwa dotyczącego fałszowania podpisów na listach wyborczych Ruchu Narodowego i roli jaką miałby w tym odegrać poseł, a obecnie też wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz.
Krzysztof Sobczak
10.02.2019
Prokuratura
Prokuratura powinna być niezależna i trzeba oddzielić prokuraturę od ministerstwa sprawiedliwości - twierdzi lider partii Wiosna Robert Biedroń. I zapowiada, że będzie to jedna z pierwszych decyzji, jeśli Wiosna wejdzie do Sejmu.
Krzysztof Sobczak
10.02.2019
Prokuratura
Jeszcze przez tydzień można zgłaszać kandydatki do nagrody "Kobieta Adwokatury". Przeznaczona jest ona dla adwokatek, które w ubiegłym roku wykazały się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub naukową.
Patrycja Rojek-Socha
10.02.2019
Prawnicy
Brakuje przepisów wprost odnoszących się do osób, które chciałyby dokonać korekty płci. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, iż osoby transseksualne borykają się z licznymi problemami. Są one przy tym często narażone na przemoc. Potrzeba więc stanowczej reakcji ze strony państwa - wskazuje dr hab. Grzegorz Krawiec.
Aleksandra Partyk
09.02.2019
Prawo karne Prokuratura Policja
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 29 stycznia uznał, że nałożenie na skarżącego sądowego nakazu poddania się badaniu DNA w sprawie o ustalenie ojcostwa nie stanowiło naruszenia prawa do poszanowania jego życia prywatnego.
Katarzyna Warecka
09.02.2019
Prawo rodzinne
Problemy zawodowe adwokatek odzwierciedlają to co się dzieje na rynku pracy w Polsce. Kobiet w adwokaturze jest już ponad połowa, nadal jednak z reguły zarabiają mniej niż ich koledzy, mają też mniejsze szanse na zdobycie wyższej pozycji w kancelarii
Patrycja Rojek-Socha
09.02.2019
Prawnicy HR
Jeśli sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili ze stanu spoczynku po uchwaleniu ustawy nie zwrócą w terminie 14 dni pobranych odpraw, zapłacą ustawowe odsetki - zakłada rozporządzenie ministra sprawiedliwości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.02.2019
Prawnicy

Karę za obrazę sądu wymierzy inny sąd?

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Po głośnym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zakwestionował karę dla Adama Słomki za obrazę sądu, rzecznik praw obywatelskich postuluje zmianę prawa, by w takiej sytuacji orzekał inny sąd.
Krzysztof Sobczak
08.02.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W opinii Sądu Najwyższego kara zawieszenia wykonywania zawodu przez rok jest zbyt surowa dla radcy prawnego. Prowadzenie auta bez ważnych uprawnień to poważne przewinienie dyscyplinarne, ale nie jest związane z krzywdą klienta i dlatego sąd drugiej instancji musi jeszcze raz rozważyć wysokość kary.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Na koniec 2018 roku nieobsadzonych było 745 etatów sędziowskich w sądach powszechnych. Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że liczba nieobsadzonych etatów w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła, bo na koniec 2016 roku było to 558 etatów, a na koniec 2017 roku 479.
Krzysztof Sobczak
08.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Minęło ponad pół roku od zmian w przepisach, dzięki którym System Dozoru Elektronicznego miał być skuteczniej wykorzystywany do ochrony ofiar przestępstw. Mimo, że w tej chwili nie ma lepszego rozwiązania, korzysta z niego zaledwie siedem osób.
Patrycja Rojek-Socha
08.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego przy rozpatrywaniu zażalenia obrońcy miała poważną wątpliwość czy prokurator skazany na tzw. śmierć cywilną istotnie nie ma prawa do kasacji. I tę kwestię przedstawiła Trybunałowi Konstytucyjnemu do oceny zgodności z wynikającym z konstytucji prawem do sądu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.02.2019
Prawo karne Prawnicy Prokuratura
Rocznie kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzają kilkaset kontroli z różnych dziecin. Tylko w 2018 roku publikowano raporty dotyczące smogu w Polsce, działania komisji ds. błędów medycznych czy stanu kąpielisk. Analizowano też kontrolę żywności, ryzyko zakażeń w szpitalach czy nadzór w państwowych spółkach.
Patrycja Rojek-Socha
07.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Jeżeli wpis do księgi wieczystej miał charakter konstytutywny, próba kwestionowania jego prawidłowości w procesie o zapłatę będzie nieskuteczna. Małżonek, który nie odpowiada za długi męża może podważyć ważność hipoteki przymusowej tylko w odrębnym postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.
Marek Sondej
07.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Prof. Kidyba: Prosta spółka akcyjna rozbije system

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Prosta spółka akcyjna nie będzie ani prosta, ani akcyjna, będzie za to demontować system spółek - tak prof. Andrzej Kidyba ocenia przyjęty właśnie przez rząd projekt ustawy o prostej spółce akcyjnej. Jego zdaniem taka zmiana nie powinna być wprowadzana do Kodeksu spółek handlowych.
Krzysztof Sobczak
07.02.2019
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Sąd Najwyższy odroczył ogłoszenie wyroku dyscyplinarnego w sprawie prokurator do 14 lutego br. ze względu na zawiłość sprawy. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego zażądał wymierzenia kary najsurowszej ze względu na społeczną szkodliwość czynu i zasady prewencji ogólnej mimo, że obwiniona wykonała polecenie policji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.02.2019
Prawnicy Prokuratura
Od początku stycznia komisje lekarskie podległe MSWiA wstrzymały wydawanie orzeczeń w sprawie uszczerbków na zdrowiu funkcjonariuszy. Powodem ma być brak nowych przepisów. Resort zapewnia, że problemu nie ma, podstawy prawne są, a nowe rozporządzenie wkrótce będzie podpisane.
Patrycja Rojek-Socha
07.02.2019
Policja
Algierczyk, mąż obywatelki Polski, został wydalony z kraju na podstawie decyzji wydanej w oparciu o niejawne materiały. Zdaniem NSA nie złamano przy tym prawa, a wgląd do tych dokumentów sądu rozpatrującego odwołanie zapewnił prawa proceduralne cudzoziemca.
Krzysztof Sobczak
06.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Policja
Nowe przepisy regulują przetwarzanie danych osobowych przez służby - m.in. policję. Spod działania ustawy - na co wielokrotnie zwracali uwagę obrońcy praw człowieka - wyłączone są jednak służby specjalne: ABW, AW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego i CBA.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2019
Policja
Sąd odmówił przywrócenia stronie skarżącej terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienie niekorzystnego dla niego wyroku. Z tej przyczyny, sąd zobligowany był do orzeczenia o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Aleksandra Partyk
06.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Jeśli rodzic „dla świętego spokoju” akceptuje niewłaściwe zachowania swojego dziecka, ukrywa przed sądem jego błędy i nie jest w stanie odpowiedzialnie go wychować, to istnieją podstawy do pozbawienia go władzy rodzicielskiej - orzekł Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.
Aleksandra Partyk
06.02.2019
W ciągu 10 miesięcy obowiązywania skargi nadzwyczajnej do Prokuratury Krajowej i Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło ponad 6 tysięcy wniosków o jej wniesienie do Sądu Najwyższego. Ich zakres jest bardzo szeroki - od prawa spadkowego, poprzez prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, błędy medyczne, sprawy o zapłatę i prawo karne.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Nawet jeżeli stronie nie przysługuje środek zaskarżenia nie oznacza to, że wniesione przez nią pismo faktycznie nim nie jest. W takiej sytuacji sąd nie może z urzędu przyjąć, że intencje strony są inne, np. chęć wytoczenia powództwa o ustalenie nieważności (błędnie) zaskarżanego orzeczenia
Marek Sondej
06.02.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Mariusz Haładyj nowym prezesem Prokuratorii Generalnej RP 

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Wiceminister przedsiębiorczości i technologii, z zawodu radca prawny, Mariusz Haładyj został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko prezesa Prokuratorii Generalnej RP. Jak poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, nowe obowiązki obejmie w środę 6 lutego.
Krzysztof Sobczak
05.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Jeśli po zmianie władzy politycznej w naszym kraju doszłoby do przywracania konstytucyjnych standardów, to jedną ze zmian, o której należałoby rozmawiać, powinno być nowe zdefiniowanie nadzoru nad sądami - uważa prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Jego zdaniem ministra powinna w tym zastąpić KRS.
Krzysztof Sobczak
05.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przedstawiciele resortu sprawiedliwości jeszcze w ubiegłym roku informowali, że projekt dotyczący e-akt jest opracowywany i wkrótce zostanie przedstawiony opinii publicznej. Planowano, że pierwsze e-postępowania ruszą już w 2019 r. Z ustaleń Prawo.pl wynika jednak, że prace są nadal na etapie koncepcyjnym, a na zmiany poczekać trzeba będzie co najmniej rok.
Patrycja Rojek-Socha
05.02.2019
Wymiar sprawiedliwości