W Trybunale Sprawiedliwości UE trawa procudura związana z pytaniami prejudycjalnymi polskiego Sądu...
Krzysztof Sobczak
27.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
Od poniedziałku 27 sierpnia br. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi wyspecjalizowani sędziowie...
Krzysztof Sobczak
27.08.2018
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) to organizacja prestiżowa i uważam, że w niej zostaniemy -...
Krzysztof Sobczak
27.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpoczął rozpatrywanie wniosku polskiego Sądu...
Krzysztof Sobczak
27.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
Kandydaci na doradców podatkowych będą mieli dłuższą i bardziej wymagającą drogę do zawodu. Nie po...
Krzysztof Sobczak
27.08.2018
Prawnicy
Wciąż zdarzają się błędne wezwania do wniesienia wyższej opłaty niż tysiąc złotych w sprawie...
Jolanta Ojczyk
27.08.2018
Prawo cywilne
Sędziowie nie są odpowiednio przygotowani by zastępować mediatorów, psychologów czy terapeutów i...
Patrycja Rojek-Socha
26.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
W związku z uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, iż prof. Mariusz...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
Wiceprezes TK Mariusz Muszyński jest osobą nieuprawnioną do orzekania w składzie Trybunału...
Krzysztof Sobczak
26.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
KRS w szybkim tempie wskazuje kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, a prezydent być może w...
Krzysztof Sobczak
24.08.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego wpłynęły dwa pozwy 65-letnich sędziów Sądu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.08.2018
Prawnicy
Krajowa Rada Sądownictwa zarekomendowała sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Wojciecha Sycha na...
Krzysztof Sobczak
24.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
Prezydent nie może w ciągu najbliższych dwóch tygodni podpisać nominacji dla nowych sędziów Sądu...
Krzysztof Sobczak
24.08.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prosimy o wstrzymanie się z powołaniem nowych sędziów Sądu Najwyższego do czasu wydania orzeczenia...
Krzysztof Sobczak
24.08.2018
Prawnicy
Sąd Najwyższy 7 września br. podejmie uchwałę w sprawie asesorów, którzy nie uzyskali jeszcze prawa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.08.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Spór o opłaty sądowe w sporach z bankami

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
W sprawie przeciwko bankowi opłata sądowa wynosi 5 proc., ale nie więcej niż 1000 zł. Nie wszystkie...
Jolanta Ojczyk
24.08.2018
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Prokurator Prokuratury Krajowej Małgorzata Bednarek, dyrektor Biura Prokuratora Krajowego Jarosław...
Krzysztof Sobczak
23.08.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prokurator Generalny zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.08.2018
Wymiar sprawiedliwości

Organizacje apelują o wstrzymanie naboru do SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Grupa organizacji pozarządowych, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz sędziowskie...
23.08.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kandyduję na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, ponieważ chcę skorzystać z procedury odwoławczej...
Krzysztof Sobczak
23.08.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński, który był kandydatem na stanowisko sędziego...
Krzysztof Sobczak
23.08.2018
Prawnicy
Adwokat Sławomir Zdunek został odwołany ze stanowiska przewodniczącego Zespołu Wizytatorów w...
Krzysztof Sobczak
23.08.2018
Prawnicy
Odmowa uznania przez niemiecki trybunał orzeczenia polskiego sądu sugeruje, że uznaje się on za...
Krzysztof Sobczak
23.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
Przedstawione przy poprzednim naborze do Izby Karnej kandydatury dwóch znakomitych profesorów prawa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.08.2018
Prawnicy
Europejski Trybunał Praw Człowieka w czterech wyrokach przeciwko Polsce z lipca 2018 r. potwierdził...
Katarzyna Warecka
23.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego musi być obsadzona, nie możemy godzić się na stan niepewności w...
Krzysztof Sobczak
22.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
W czwartek 23 sierpnia rozpocznie się posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Jak poinformował jej...
Krzysztof Sobczak
22.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
Przepisy procedury cywilnej przewidują jedynie możliwość wyłączenia sędziego, nie zaś całego sądu....
Aleksandra Partyk
22.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
Bank pozwał pozwaną o zapłatę z tytułu niespłaconych pożyczek. Pozwana po wydaniu nakazu zapłaty w...
Aleksandra Partyk
22.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
Sformułowanie "polskie obozy zagłady" użyte przez telewizję ZDF było niewłaściwe, ale wyrok...
Krzysztof Sobczak
21.08.2018
Wymiar sprawiedliwości