Dokument elektroniczny IE-599 jako potwierdzenie wywozu

Od 31 sierpnia 2007 r. urzędy skarbowe mają obowiązek honorować IE-599 jako dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty dla celów stosowania stawki 0 proc. przy eksporcie towarów

25.09.2007