Wystawienie faktury sprzedaży rok po wykonaniu usługi

Spółka otrzymała od firmy współpracującej duplikat faktury za usługi konsultacji handlowych. Duplikat został wystawiony z datą bieżącą. Data wystawienia pierwotnej faktury to 23 listopada 2006 r.,...

07.08.2007