MF przedłuża zwolnienie w zakresie poboru WHT dla płatników technicznych

CIT PIT

Ministerstwo Finansów chce przedłużyć do końca 2024 r. wyłączenie dla płatników technicznych i emitentów z obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund w zakresie poboru podatku u źródła (WHT). Powodem są problemy podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych z ustaleniem, czy otrzymane przez podatników należności przekroczyły próg 2 mln zł, co jest warunkiem stosowania mechanizmu.

01.12.2023

Przepisy o fundacjach rodzinnych warto poprawić

PIT Fundacja Rodzinna

Warto, by ustawodawca pozwolił fundacjom rodzinnym na inwestowanie w detaliczne obligacje skarbowe, choć taka zmiana kursu pewnie będzie wymagała zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych. Mankamentem, który będzie trudno naprawić bez interwencji ustawodawcy są również przepisy podatkowe o mechanizmie opodatkowania w przypadku likwidacji fundacji – pisze Michał Kwaśniewski, partner w Quidea.

28.11.2023

Karetka nie przyjechała, zadośćuczynienie nie jest kosztem

CIT PIT

Kwoty wypłacone na podstawie prawomocnego wyroku sądowego z tytułu zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Potwierdza to skarbówka i orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Roszczenie uwzględnione przez sąd wynikało z zaniechania dyspozytora i nie wysłania karetki pogotowia do chorej kobiety.

27.11.2023

Czego polska branża IT oczekuje od systemu podatkowego

CIT PIT Doradca podatkowy

Wszelkie zachęty podatkowe powinny prowadzić do osiągnięcia określonych celów ustawodawcy. Jednym z nich powinno być pozostawienie wytwarzanej przez ekspertów technologii w Polsce. Czy jest to zatem czas na wprowadzenie kwalifikowanych, korzystniejszych niż dotychczasowe, zachęt podatkowych dla polskiej branży IT - piszą dr Piotr Sekulski i dr Piotr Mijal.

27.11.2023

Spłata byłego małżonka daje prawo do ulgi mieszkaniowej

PIT

Osoba sprzedająca nieruchomość przed upływem pięciu lat nie zapłaci podatku, jeśli za uzyskane pieniądze wykupi wspólne mieszkanie od byłego małżonka. Spłata eksmęża czy eksżony pozwala zapewnić sobie dach nad głową, a więc daje prawo do ulgi mieszkaniowej. Szef KAS masowo zmienia interpretacje na korzyść podatników, nawet po kilku latach. Wcześniej fiskus nie zgadzał się na zastosowanie preferencji.

25.11.2023

Mural jako dzieło sztuki nie podlega amortyzacji

CIT PIT

Dzieła sztuki nie podlegają amortyzacji mimo, iż co do zasady, stanowią środki trwałe. Bezzasadne byłoby dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od dzieł sztuki i eksponatów muzealnych, które razem z upływem czasu zyskują na wartości. Wątek amortyzacji dzieł sztuki stał się tematem przewodnim jednej z ostatnich interpretacji Dyrektora KIS.

24.11.2023

Tylko do końca roku korzystniejsze rozliczenie firmowych prezentów

PIT Rachunkowość

Wręczanie świątecznych prezentów ma dla firm i ich pracowników różne konsekwencje - w zależności od tego, z jakich środków finansowane są upominki i jaki typ umowy łączy obie strony. Pracownik nie zapłaci podatku, jeśli prezent został opłacony z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tylko do końca 2023 r. może skorzystać z wyższego limitu zwolnienia z PIT - do 2 tys. zł. Z kolei przedsiębiorcy mogą odliczyć tylko niektóre wydatki na upominki dla załogi.

23.11.2023

Definicja działalności badawczo-rozwojowej - fiskus odmawia interpretacji

CIT PIT Doradca podatkowy

W przypadku, gdy przepis prawa podatkowego odsyła bezpośrednio do przepisów ustaw pozapodatkowych, organy podatkowe są zobowiązane do tego, aby się do nich ustosunkować. Tak wynika z jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, która ukształtowała się w wyniku odmowy przez organy podatkowe wydawania interpretacji podatkowych. Organy z tą linią się jednak nie zgadzają, a proces odmowy wydawania interpretacji trwa nadal. Z tym problemem obecnie borykają się podatnicy występujący o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

21.11.2023

Renta "inwalidzka" nie wyklucza ulgi dla seniora, ale renta rodzinna już tak

PIT

Emeryt może skorzystać z ulgi dla seniora, jeśli pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Renta inwalidzka, mimo iż została przyznana na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie wyklucza prawa do preferencji - stwierdził dyrektor KIS. Z ulgi nie skorzysta natomiast emerytka pobierająca rentę rodzinną po zmarłym mężu, nawet gdy renta za dany okres jej się nie należała i musiała zwracać pieniądze.

18.11.2023

Konfederacja chce podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł i poprawia swój błąd

PIT

Konfederacja złożyła po pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu poselski projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz autopoprawkę do tego projektu. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł dla osób rozliczających się według skali podatkowej. Celem autopoprawki jest "wyeliminowanie oczywistej omyłki z pierwotnego brzmienia projektu".

16.11.2023

Firma odliczy „śledzika”, ale tylko dla pracowników, nie współpracowników

CIT PIT VAT

Wydatki na spotkania integracyjne mogą być kosztem podatkowym tylko w tej części, która dotyczy zatrudnionych na umowę pracę - twierdzi od kilku lat fiskus. A to oznacza, że organizator świątecznej imprezy powinien wyłączyć z kosztów kwotę przypadającą proporcjonalnie na współpracowników. Według ekspertów takie podejście nie odpowiada realiom gospodarczym. Inaczej traktowane są natomiast imprezy połączone ze szkoleniem.

16.11.2023

Fiskus znów ogranicza ulgę termomodernizacyjną na nowe domy

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Właściciel nowego domu nie odliczy wydatków na fotowoltaikę i energooszczędne ogrzewanie. Dyrektor KIS stwierdził w najnowszej interpretacji, że w nowym budynku nie ma czego modernizować, więc ulga się nie należy. Najpierw w marcu 2023 r. fiskus złagodził podejście do ulgi, wycofując się z warunku oddania do użytku. Teraz wprowadza dodatkowe wymogi, które - jak zaznacza większość ekspertów - są nieracjonalne i nie wynikają z przepisów.

13.11.2023

Umowa koalicyjna: PIT kasowy i przewidywalność systemu podatkowego

Finanse publiczne PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Koalicja zamierza jak najszybciej doprowadzić do powrotu przewidywalności w systemie podatkowym i dialogu z przedsiębiorcami - wynika z umowy koalicyjnej. Wprowadzona zostanie zasada minimum sześciomiesięcznego vacatio legis dla zmian w prawie podatkowym. Planowane jest też wprowadzenie kasowej metody rozliczania PIT przed przedsiębiorców.

10.11.2023

MF przedłuża o trzy miesiące termin informacji o cenach transferowych na drukach TPR

CIT PIT

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia, które zakłada przedłużenie o trzy miesiące terminu złożenia informacji o cenach transferowych na drukach TPR-P i TPR-C. Dla podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, termin ten upłynie 29 lutego 2024 r. MF uzasadnia, że chce dać podatnikom więcej czasu na zapoznanie się z nowym narzędziem informatycznym.

08.11.2023

Przedsiębiorca odliczy wydatki na psa, ale tylko częściowo

PIT Doradca podatkowy

Fiskus zgadza się, by informatyk prowadzący działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, odliczył koszty zakupu i utrzymania psa stróżującego, ale nie w całości. Musi podzielić wydatki na część firmową i prywatną. Od przychodu odejmie tylko te koszty, które przypadają na pilnowanie dokumentów i sprzętu w biurze. Dyrektor KIS zastrzega też jednak, że w trakcie kontroli trzeba udowodnić związek kosztów z działalnością firmy.

08.11.2023

Hinc: Składka zdrowotna - powrót do starych zasad jest możliwy

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi przestać być podatkiem zdrowotnym, od którego trzeba jeszcze zapłacić podatek dochodowy. Powinna na powrót stać się składką ubezpieczeniową, która uwzględnia ekwiwalentność świadczeń – mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy. Jak twierdzi, nie ma przeszkód, by przywrócić ją w kształcie sprzed Polskiego Ładu, i to nawet już w rozliczeniu za rok 2023.

07.11.2023

Składka zdrowotna - łatwiej było zepsuć system, niż go teraz naprawić

Finanse publiczne PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Programy wyborcze ugrupowań politycznych, które po wyborach mają sejmową większość i będą tworzyć przyszły rząd, zawierają jednoznacznie negatywną ocenę zasad opłacania składki zdrowotnej, wprowadzonych podatkowym Polskim Ładem. Pytanie, jakie dziś zadają sobie przedsiębiorcy dotyczy nie tylko tego, jaką składkę będą płacić, ale także - od kiedy. Prawnicy nie mają wątpliwości, że naprawienie systemu nie będzie proste ani szybkie. Realnie w grę może wchodzić dopiero 2025 rok.

06.11.2023

Interpretacje w sprawie ulgi IP Box dają teraz lepszą ochronę, ale wciąż możliwe są spory

CIT PIT

Seria korzystnych dla branży IT wyroków w sprawie ulgi IP Box sprawiła, że również fiskus zmienił podejście do tego tematu. Zaczął wydawać interpretacje, w których sam stwierdza, czy podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową uprawniającą do ulgi IP Box. W efekcie interpretacje dają podatnikom większą ochronę. Eksperci ostrzegają jednak, że ryzyko sporów wciąż istnieje. Mogą one dotyczyć tego, jaka część dochodu podlega preferencyjnemu opodatkowaniu.

06.11.2023

Udział w targach nie zawsze z ulgą na ekspansję

CIT PIT

Przedsiębiorcy chcący odliczyć wydatki na udział w targach w Polsce i za granicą muszą zwracać uwagę na rodzaj ponoszonych wydatków. Ulga na ekspansję obejmuje m.in. koszt organizacji własnych stoisk, prezentację własnych produktów i bilety lotnicze dla pracowników. Nie obejmuje natomiast spotkań z kontrahentami ani udział w targach w charakterze odwiedzających stoiska innych firm.

03.11.2023

Przedsiębiorcy nie powinni mieć ani nadpłaty, ani dopłaty składki zdrowotnej

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład

W związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 rok Krajowa Administracja Skarbowa przekazała ZUS informacje o 1,1 mln przedsiębiorców. ZUS z kolei przesłał KAS dane o około 2,5 mln przedsiębiorców – dowiedział się serwis Prawo.pl. Według MF, sam fakt wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi KAS a ZUS nie musi oznaczać nieprawidłowości. Zdaniem prawników, to że przedsiębiorcy mieli nadpłatę i niedopłatę jest jednak dowodem, jak bardzo nieprzygotowane były zmiany wprowadzone Polskim Ładem.

02.11.2023