Śmierć osoby niepełnosprawnej nie odbiera szansy na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej

Prawo cywilne PIT Niepelnosprawność

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać zarówno wdowiec czy wdowa, jak i dziecko rodzica, który zmarł. Wtedy inny będzie sposób jej rozliczenia, ale można będzie odzyskać pieniądze wydane przez zmarłego na leki, rehabilitację czy protezy. Są tylko dwa warunki: zmarły musiał mieć orzeczenie o niepełnosprawności, a bliscy, którzy chcieliby te wydatki rozliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2022, muszą mieć dokumenty potwierdzające ich poniesienie, np. faktury VAT. To ostatni moment, by się o nie postarać.

25.02.2023

NSA: Zaległe składki do ZUS zapłacone przez płatnika nie są przychodem byłego pracownika

PIT Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne

Zapłata przez pracodawcę - płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części dotyczącej pracownika, czyli należnej od ubezpieczonego, nie stanowi przychodu podatkowego byłego pracownika czy zleceniobiorcy. Obowiązek prawidłowego naliczenia i odprowadzenia tych składek spoczywa na płatniku. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

23.02.2023

Fiskus nie chce potwierdzać prawidłowej stawki zryczałtowanego PIT

PIT Doradca podatkowy

Organy skarbowe twierdzą, że podatnik musi sam dokonać kwalifikacji poszczególnych przychodów do określonego symbolu PKWiU. W przypadku trudności z jego ustaleniem trzeba zwrócić się o jego wskazanie do Ośrodka Kwalifikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. W sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie wykonywał różne usługi, zastosowanie mogą mieć różne stawki ryczałtu.

23.02.2023

Ustawa o fundacji rodzinnej opublikowana

Prawo cywilne CIT PIT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie 22 maja 2023 roku. Nowe prawo ma pozwolić firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub po jego przejściu na emeryturę. Zdaniem ekspertów to szansa na rozwiązanie problemu dziedziczenia rodzinnych firm, a nowe przepisy pomogą kontynuować prowadzenie biznesu w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.

22.02.2023

Przychód w ramach umowy dzierżawy nie dla każdego wydzierżawiającego

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Przychód z nieodpłatnych świadczeń w ramach umowy dzierżawy powstaje u wydzierżawiającego tylko wtedy, kiedy właściciel nieruchomości osiąga realną korzyść majątkową. Chodzi tu m.in. o nakłady poczynione przez dzierżawcę. Przychód nie powstanie, jeżeli wartość rynkowa nakładów dzierżawcy zostanie rozliczona w ramach płatności obniżonego czynszu dzierżawnego. Potwierdził to właśnie dyrektor KIS.

21.02.2023

Nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne można odzyskać tylko przez miesiąc

PIT Rachunkowość Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Po dokonaniu rocznego rozliczenia PIT przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z tego prawa trudno jednak skorzystać. Polski Ład daje bowiem na złożenie wniosku tylko miesiąc od złożenia PIT – wbrew przepisom o przedawnieniu z ordynacji podatkowej. W przepisach jest też tajemniczy zapis o ostateczności rozpatrzenia wniosku.

21.02.2023

Przychody zawodników klubu sportowego zaliczane do różnych źródeł przychodów

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Cel zarobkowy działań zawodników klubu sportowego polegających na wykonywaniu usług sportowych oraz reklamowo-promocyjnych na rzecz klubu i jego sponsorów wyklucza uznanie przychodów z tej działalności za przychody z uprawiania sportu w myśl art. 13 pkt 1 ustawy o PIT. Są to przychody ze świadczenia usług. Można do nich stosować ulgę dla młodych.

20.02.2023

Rozliczenia PIT za 2022 rok według nowej skali podatkowej

Domowe finanse PIT

Zasady ogólne opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych polegają na zastosowaniu skali podatkowej. W Polsce aktualnie - od 1 lipca 2022 roku - obowiązują dwie stawki 12 i 32 proc. Zastosowanie właściwej stawki uzależnione jest od wysokości uzyskanych dochodów w trakcie roku podatkowego. Kwota wolna od podatku wynosi natomiast 30 tysięcy złotych.

20.02.2023

Poniedziałek ostatnim dniem dla przedsiębiorców na zmianę formy opodatkowania

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Do 20 lutego przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych mogą zmienić formę opodatkowania na ten rok i kolejne. Niektórzy także, w rocznym PIT, który złożą do końca kwietnia, będą mogli dodatkowo zmodyfikować sposób opodatkowania dochodów za ubiegły rok. Trzeba tu jednak zachować szczególną uwagę. Nie każdy może z tego prawa skorzystać.

20.02.2023

Kosztorys inwestorski nie daje prawa do ulgi mieszkaniowej

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Kosztorys inwestorski nie stanowi dokumentu potwierdzającego poniesienie przez podatnika wydatków związanych z wybudowaniem budynku mieszkalnego. Pełni jedynie funkcję wyceny, która pozwala oszacować koszty planowanej budowy. Nie może być zatem podstawą do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Potwierdziła to właśnie skarbówka.

18.02.2023

PIT: Przekazanie 1,5 proc. podatku nie zmniejsza kwoty do zwrotu

Domowe finanse PIT

Określenie w zeznaniu rocznym (np. PIT-36) organizacji pożytku publicznego, której naczelnik urzędu skarbowego ma przekazać 1,5 proc. podatku, nie ma wpływu na wysokość nadpłaty wykazanej do zwrotu w tym zeznaniu. Oczywiście podatnik nie będzie miał możliwości przekazania 1,5 proc. na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, gdy w jego rozliczeniu podatkowym nie wystąpi podatek należny.

16.02.2023

Pączek od szefa nie jest przychodem pracownika

PIT Doradca podatkowy

W sytuacji gdy firma nie ma możliwości ustalenia wartości pączków, które zjadł pracownik, nie musi mu doliczać z tego tytułu przychodu i pobierać podatku. Aby zjedzone ciastko było opodatkowane, pracodawca musiałby wcześniej dokładnie wiedzieć, że przykładowo Tomasz R. skonsumował pięć ciastek i w sumie kosztowały one 30 złotych. Potwierdzają to interpretacje skarbówki.

16.02.2023

Podatkowy Rollercoaster - rośnie chaos legislacyjny w prawie

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Ostatnie zmiany w prawie nie ułatwiły pracy księgowym i doradcom podatkowym. Poza tym rośnie częstotliwość ich wprowadzania. Wśród głównych obszarów zainteresowania organów administracji skarbowej znajdują się m.in. kwestie podatku u źródła (WHT), cen transferowych, VAT i restrukturyzacji. To główne wnioski wynikające z opublikowanego właśnie raportu Podatkowy Rollercoaster.

16.02.2023

TK: Trudności interpretacyjne nie świadczą o naruszeniu zasad prawidłowej legislacji

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Nie ma podstaw do przyjęcia, że zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy o PIT wyrażenie „wspólne przedsięwzięcie” jest niejasne i nieprecyzyjne w stopniu naruszającym konstytucyjne standardy określoności prawa daninowego. Do takiego wniosku doszedł w środę Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o problem dwukrotnego opodatkowania tego samego zdarzenia.

15.02.2023

Rozliczenie PIT za 2022 rok już możliwe - to duże wyzwanie nie tylko dla podatników

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

W środę, 15 lutego, ruszył sezon składania rocznych PIT za 2022 rok. To rozliczenie będzie szczególne. Trzeba w nim uwzględnić cały szereg zmian – m.in. wprowadzenie, a potem likwidację ulgi dla klasy średniej. Podatnicy mają teraz liczyć podatek bez ulgi. Ale jeśli okaże się, że jej zastosowanie byłoby korzystne - urząd skarbowy odda pieniądze. Ponad milion osób będzie jednak musiało dopłacić.

15.02.2023

Uczelnia, zwalniając studentów z opłat, nie musi wystawiać PIT-11

PIT Szkolnictwo wyższe

Zwolnienie studentów z opłat semestralnych za kształcenie, w trybie i na warunkach określonych w akcie wewnętrznym uczelni, nie rodzi obowiązku przygotowywania informacji o wysokości przychodów PIT-11. Niedawno opublikowana interpretacja podatkowa potwierdza, że zwolnienie z opłat nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu.

14.02.2023

Składka zdrowotna bez odliczenia od podatku - RPO pyta o zgodność z konstytucją

Domowe finanse PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Czy obciążenie obywateli obowiązkiem finansowana składki zdrowotnej w całości właściwie wpisuje się w ciążący na władzy publicznej konstytucyjny nakaz zapewnienia ochrony zdrowia? Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wystąpił w tej sprawie do Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia.

14.02.2023

Rolnik nie zawsze musi prowadzić ewidencję środków trwałych

PIT VAT

Rolnicy nabywają do działalności rolniczej środki trwałe. O ile jednak, nie prowadzą ksiąg rachunkowych, mogą, ale nie muszą, prowadzić ewidencji środków trwałych. Rozliczenie mogą prowadzić w dowolnej formie i w dowolny sposób dokonywać wyceny środków trwałych, również opierając się na przepisach ustawy o PIT.

10.02.2023

Praca lekarza na etacie w szpitalu nie wyklucza liniowego PIT z działalności

PIT Doradca podatkowy Zawody medyczne

Lekarz zatrudniony na umowę o pracę oraz wykonujący działalność gospodarczą u tego samego pracodawcy w szpitalu, po spełnieniu pewnych warunków, może w 2023 roku przychody osiągane z tej działalności opodatkowywać podatkiem liniowym. Potwierdziła to właśnie Krajowa Informacja Skarbowa, łagodząc swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie.

10.02.2023

Realizacja świadczeń i dyspozycja mienia wpłyną na opodatkowanie fundacji rodzinnej

CIT PIT Prawo gospodarcze

Fundacja rodzinna, w zakresie w jakim realizuje działalność gospodarczą określoną w art. 6 ustawy, będzie zwolniona podmiotowo z opodatkowania. Natomiast wszelkie wkłady niepieniężne (aport) wniesione do osób prawnych lub innych podatników CIT podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie wnoszącego taki wkład - piszą Mariusz Stefaniak i Piotr Wysocki, doradcy podatkowi z Deloitte.

07.02.2023