Przedsiębiorcy mają czas do 20 lutego, by wybrać jedną z trzech dostępnych form opodatkowania biznesu za 2024 r.: skalę podatkową, podatek liniowy 19 proc. i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli przekroczą termin, zmiana będzie możliwa dopiero za rok. Dlatego powinni się upewnić, że skutecznie zgłosili ten fakt fiskusowi, zwłaszcza gdy składają zawiadomienie w formie elektronicznej za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

- Rekomenduję przedsiębiorcom, by nie czekali do ostatniej chwili ze zgłoszeniem zmiany formy opodatkowania za 2024 r., by uniknąć problemów wynikających z przeciążenia elektronicznego systemu CEIDG. Warto też rozważyć osobistą wizytę w urzędzie, by złożyć papierowy formularz CEIDG-1 i uzyskać potwierdzenie w formie urzędowej pieczęci - mówi Jarosław Konopka, doradca podatkowy, stały mediator Sądu Okręgowego w Warszawie. 

- Niestety, część przedsiębiorców wciąż ma problemy z udowodnieniem, że za poprzednie lata wybrali za pośrednictwem systemu CEIDG ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a nie podatek według skali. Urzędy skarbowe bardzo niejednolicie podchodzą do takich sytuacji. Niektóre rozstrzygają wątpliwości na korzyść podatników, inne wszczynają postępowanie podatkowe i żądają dopłaty podatku według skali. Zdarza się też, że odsyłają przedsiębiorcę po interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Ten zaś odmawia wydania interpretacji, argumentując, że nie dotyczy to kwestii podatkowych - dodaje Jarosław Konopka.

Zobacz też linię orzeczniczą: Zmiana formy działalności gospodarczej osoby fizycznej a kontynuacja formy opodatkowania >

 

Różne stanowiska urzędów

Pozytywne rozstrzygnięcie urzędu uzyskała Czytelniczka Prawo.pl, której sprawę opisywaliśmy w sierpniu 2023 r. (Wybór formy opodatkowania w CEIDG). Czytelniczka wybrała na początku 2022 r. opodatkowanie ryczałtem, składając wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem CEIDG. Przez kilkanaście miesięcy płaciła ryczałt, ale wiosną 2023 r. urząd skarbowy zażądał od niej dopłaty podatku wraz z odsetkami, argumentując, że wybrała w CEIDG opodatkowanie według skali podatkowej (stawki 12 i 32 proc.), więc uiszczane przez nią kwoty daniny są zbyt niskie. 

Czytelniczka argumentowała, że błąd powstał po stronie CEIDG. System był przeciążony, gdyż zmiany wprowadzone przez Polski Ład sprawiły, że wiele osób chciało też zmienić formę opodatkowania. Ostatecznie po wielu miesiącach urząd skarbowy przyznał jej rację i poinformował o umorzeniu sprawy.

Negatywne stanowisko urzędu otrzymał natomiast 18-letni syn innej Czytelniczki, który zarejestrował działalność gospodarczą w 2023 r., wybierając ryczałt. Teraz urząd twierdzi jednak, że młody przedsiębiorca nie zaznaczył w systemie elektronicznym żadnej z form opodatkowania, więc system wybrał za niego rozliczenie według skali. Nie pomogło też powołanie się na najnowsze stanowisko Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym skarbówka ma rozstrzygać podobne sytuacje na korzyść podatników. Urząd twierdzi, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od informatyków, w tym okresie nie było żadnych problemów technicznych na stronie CEIDG. Młody przedsiębiorca ma zapłacić podatek według skali. - Znaleźliśmy się w pułapce. Wyrównanie różnicy podatku i składek ZUS jest dla na ogromną kwotą, której nie mamy - pisze Czytelniczka. 

Zobacz procedurę: Wybór formy opodatkowania przez podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą > 

Nowość
Nowość

Aleksander Kaźmierski

Sprawdź  

Ministerstwo Finansów po stronie podatników

Wydaje się, że nie do wszystkich urzędów dotarło najnowsze stanowisko resortu finansów. Nowe kierownictwo MF chce rozpatrywać podobne przypadki na korzyść podatników, o czym poinformował wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej w odpowiedzi na interpelację poselską nr 207. 

- Zdecydowałem o skierowaniu do Dyrektorów Izb Administracji Skarbowych w najbliższym czasie pisma, w którym wskażę, aby w przypadku uprawdopodobnienia przez podatnika, że dokonał złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania – organy podatkowe rozstrzygały takie sprawy na korzyść podatnika w myśl art. 2a ordynacji podatkowej - napisał szef KAS.

Przypomnijmy, że zgodnie z tym przepisem niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Sprawdź w LEX: Czy można zmienić formę opodatkowania w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, gdy w poprzednim roku podatkowym działalność była zawieszona i nie odnotowano żadnych przychodów? >

Jak mówi Grzegorz Grochowina, szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce, to bardzo dobra informacja, w szczególności dla osób, które znalazły się w podobnej sytuacji. Dotychczas przedsiębiorcom trudno było bowiem udowodnić, że wybrali inną formę opodatkowania, a forma przypisana im przez CEIDG to wynik problemów technicznych wynikających z przeciążenia systemu. - Należy pamiętać, że na początku roku wiele osób zmienia formę rozliczenia z fiskusem i często robią to w ostatnim momencie, co przyczynia się do powstania problemów technicznych - mówi Grzegorz Grochowina.

Czytaj również: Skarbówka rozstrzygnie na korzyść przedsiębiorców błąd w CEIDG >>

 

Termin nie podlega przywróceniu

Problem wynika z faktu, że przedsiębiorca może wybrać formę opodatkowania, w tym ryczałt, tylko do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód z działalności gospodarczej. Jeśli więc pierwszy przychód uzyskał w styczniu, to czas na wybór sposobu rozliczenia ma do 20 lutego. Stanowi tak art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz art. 9a ust. 2 ustawy o PIT. Jeśli nadal chce być opodatkowany tak jak w roku poprzednim, nie musi nic robić, będzie automatycznie opodatkowany na takich samych zasadach.

Zobacz linię orzeczniczą: Termin do złożenia oświadczenia o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych >

Zgodnie z przepisami podstawa formą opodatkowania jest skala podatkowa. Rozliczają ją osoby, które nie wybiorą innego podatku lub zrobią to po terminie (art. 9a ust. 1 ustawy o PIT). Kto w 2023 r. rozliczał się według skali, a w 2024 r. chce płacić liniowy lub ryczałt od przychodów, musi do 20 lutego złożyć odpowiednie oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego (lub dokonać odpowiedniego wpisu do CEIDG).

- Termin ten nie podlega przywróceniu. Dlatego osoba składająca wniosek za pośrednictwem CEIDG powinna zadbać o uzyskanie potwierdzenia wysyłki dokumentu, by w razie sporu móc udowodnić prawo do stosowania danej formy opodatkowania. W razie wątpliwości można potwierdzić prawidłowość wyboru w urzędzie skarbowym. Niestety po przekroczeniu terminu trzeba rozliczać się według danej formy przez cały rok podatkowy, a zmiany można dokonać dopiero w następnym roku – mówi dr Jacek Matarewicz, adwokat, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Tomczykowski Tomczykowska.

Czytaj też w LEX: Do kiedy jest możliwa zmiana formy opodatkowania? >