Resort finansów zadowolony z objaśnień podatkowych

Ordynacja

Minister finansów nie widzi przesłanek do zmiany przepisów o objaśnieniach podatkowych w kierunku nadania im charakteru bezpośrednio i bezwzględnie wiążącego. Nie podejmuje więc, ani nie zamierza podejmować, żadnych działań legislacyjnych w tym zakresie ‒ twierdzi Filip Świtała, wiceminister finansów.

30.04.2019

Rząd przyjął 38 działań do realizacji do 2020 r.

Ordynacja Finanse publiczne

Obniżenie klina podatkowego i rozszerzenie programu „500+” to jedne z działań zapisane w Krajowym Programie Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. W środę aktualizację dokumentu przyjął rząd.

24.04.2019

Fiskus konsultuje z podatnikami nowe umowy

Ordynacja

Resort finansów zapowiada uruchomienie specjalnego programu współdziałania z podatnikami. Współpraca ma opierać się na zaufaniu, przejrzystości i pewności działania. Propozycje można zgłaszać do 27 czerwca 2019 roku.

23.04.2019

Szansa na nowe rozdanie w kontaktach z fiskusem?

Ordynacja

Projekt nowej ordynacji podatkowej przewiduje wprowadzenie tzw. programu współdziałania, czyli polskiej wersji co-operative compliance. Pomysł pochodzi od Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Został on jednak istotnie zmieniony i rozbudowany przez Ministerstwo Finansów – pisze dr hab. Hanna Filipczyk.

23.04.2019

Rzecznik przedsiębiorców chce dyscyplinarek dla urzędników skarbowych

Ordynacja CIT PIT Prawo gospodarcze

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poinformował, że składa wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników z Dolnego Śląska odpowiedzialnych za wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego, którego efektem ma być zawieszenie przedawnienia.

19.04.2019

Przepisy o podwójnym opodatkowaniu do zmiany

Ordynacja Podatki międzynarodowe

Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy, które mają wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE. Zmiany dotkną m.in. uprzednich porozumień cenowych. Zdaniem ekspertów, projekt wymaga jednak poprawek.

19.04.2019

Prokuratorzy częściej oskarżają podatników

Prawo karne Ordynacja Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy

Fiskus coraz częściej karze podatników na podstawie kodeksu karnego skarbowego i przepisów karnych. Z praktyki doradców podatkowych wynika, że występowanie dwóch oskarżycieli - prokuratora i organu skarbowego, staje się regułą. Akty oskarżenia kierowane są nawet przeciwko osobom, które swoje decyzje opierały na korzystnych dla nich wyrokach.

17.04.2019

Nie można cofnąć rejestracji, która wygasła

Ordynacja

Skoro uprawniony organ administracji, w drodze decyzji, może cofnąć rejestrację automatu do gier przed jej wygaśnięciem, to za oczywiste i logiczne należy uznać, że rejestracji tej nie może cofnąć, jeżeli ta już wygasła, na przykład w związku z upływem okresu, na jaki została dokonana. Potwierdził to NSA.

15.04.2019

Reforma podatków wymaga rzetelnej dyskusji

Ordynacja CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Mechanizmy ochrony podatnika, kierunki zmian w podatkach dochodowych, stosowanie zasady in dubio pro tributario, ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, nowe obowiązki związane z e-sprawozdawczością – to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone w trakcie forum Podatki przyszłości. Spotkanie organizuje samorząd doradców podatkowych.

12.04.2019

Oświadczenia o rezydencji podatkowej z dodatkową klauzulą

Ordynacja

Prezydent podpisał w czwartek nowelizację przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami. Zagraniczni urzędnicy będą mogli uczestniczyć w polskich postępowaniach. Oświadczenia o rezydencji podatkowej będą dodatkowo opatrzone klauzulą o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań.

12.04.2019

Raportowanie schematów podatkowych do pilnej poprawy

Ordynacja Doradca podatkowy

Od stycznia 2019 roku konieczne jest raportowanie osiąganych korzyści wynikających z zastosowania tzw. schematów podatkowych. Do końca marca podatnicy przesłali 702 informacje. Większość jednak źle. Błędów jest tyle, a niepewność podatników tak duża, że MF zapowiada wydanie kolejnych objaśnień.

12.04.2019

NSA: Nie każdy dokument pozwala wznowić postępowanie

Ordynacja

Wznowienie postępowania podatkowego jest możliwe m.in. wtedy, gdy zostanie przedstawiony nowy dowód, który nie został wcześniej ujawniony. Musi on jednak istnieć już w chwili orzekania, a tylko nie został wcześniej ujawniony. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

11.04.2019

Prof. Modzelewski: Zamiast rzetelnej interpretacji, rządzą poglądy prawne

Ordynacja

Stosowanie prawa podatkowego pojmowane jest jako swoista loteria poglądów. Ktoś, kto ma prawo wyrażać poglądy „wyższego rzędu”, ma władzę afirmowania lub negowania poglądów „niższego rzędu”. Na tym teraz polega rozumienie tzw. wymiaru sprawiedliwości – pisze prof. Witold Modzelewski z Uniwersytetu Warszawskiego.

11.04.2019

Specjalna karta ma pomóc chronić prawa podatników

Ordynacja

Potrzebny jest zbiór podstawowych praw podatników i obowiązków organów podatkowych. Może go wprowadzić ustawa o karcie praw podatnika. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich, karta taka jest bardzo potrzebna. Musi być jednak napisana prostym i przyjaznym językiem.

11.04.2019

Rząd szykuje zmiany w opodatkowaniu dochodów

Ordynacja CIT

Skarbówka wie o podatnikach coraz więcej. Nowe mechanizmy umożliwiają dokładną analizę działalności firm. Skutecznie utrudniają jednak prowadzenie biznesu. Ministerstwo Finansów zapowiada natomiast kompleksową reformę opodatkowania dochodu. Takie wnioski wynikają z III Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

09.04.2019

SN: Adwokat nie zastąpi naczelnika skarbówki przy podpisaniu kasacji

Ordynacja Doradca podatkowy

Należy zwrócić sądowi odwoławczemu akta sprawy karnej przekazane wraz z kasacją oskarżyciela publicznego. Kasacja dotknięta jest brakiem formalnym, gdyż nie została podpisana zgodnie z procedurą. Gdy przepisy wymagają, by pismo podpisał finansowy organ postępowania przygotowawczego, to nie może uczynić tego inny podmiot - orzekł Sąd Najwyższy.

09.04.2019

NSA: Fiskus nie może automatycznie opóźniać zwrotu VAT

Ordynacja

Działania organu podatkowego miały jedynie charakter prewencyjny, a odroczenie realizacji praw podatnika nie było konieczne ‒ orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego. Sąd uznał, że przesłanki przedłużenia terminu zwrotu VAT nie zostały w tej sprawie wykazane.

05.04.2019

Skarbówka nie odda nadpłaconego podatku

Ordynacja

Organy podatkowe będą mogły blokować zwrot nadpłaty podatku, jeśli udowodnią, że byłoby to bezpodstawne wzbogacenie podatnika. Chodzi głównie o podatki pośrednie: VAT i akcyzę. Zmiany dotkną jednak także rozliczeń PIT i CIT. Blokowanie zwrotów może umożliwić nowa ordynacja podatkowa. Zdaniem ekspertów to łamanie prawa, także unijnego.

04.04.2019

E-gospodarka wpłynie na usługi doradcze

Ordynacja Doradca podatkowy

Gospodarka cyfrowa ma istotny wpływ na rynek usług doradczych. Zmiany dotykają także doradców podatkowych. Istnieje jednak wiele narzędzi, dzięki którym mogą z sukcesem realizować swoje zadania.

03.04.2019

WSA: Organ podatkowy musi sprawdzić kwestię przedawnienia

Ordynacja

Z końcem 2015 roku uległo przedawnieniu zobowiązanie podatkowe spółki. Decyzja organu odwoławczego została doręczona jej pełnomocnikowi w lutym 2016 roku. Jeśli więc nie doszło do zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia, to postępowanie podlegało umorzeniu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

03.04.2019