Sukcesja biznesu ciągle problematyczna

Ordynacja

Polskie firmy rodzinne rozpoczynają przygotowania do pierwszego w naszej historii procesu przekazywania biznesu kolejnym pokoleniom założycieli. Ustawodawca dopiero dostrzegł problem sukcesji,...

29.08.2018

NSA: Opłata legalizacyjna to nie podatek

Ordynacja Domowe finanse

Choć wartość opłaty legalizacyjnej jest ściśle określona ustawą, to może dojść do jej zmniejszenia lub w ogóle do umorzenia. Ten zapis powoduje, że wysokość opłaty legalizacyjnej może być adekwatna...

27.08.2018

NSA: Wyrok skazujący wiąże sądy w sprawie podatkowej

Ordynacja

Ustalenia w postępowaniu karnym i prawomocnym wyroku skazującym wiążą sąd administracyjny. Ta regulacja ma zastosowanie także, gdy wyrok karny nie dotyczy podatnika, ale jego kontrahenta. Potwierdza...

20.08.2018

Czy interpretacje podatkowe są zgodne z Konstytucją?

Ordynacja

Interpretacje podatkowe nie tylko w Polsce budzą wątpliwości w kontekście ich dopasowania do systemu prawa jako całości. Z natury rzeczy w pewnym sensie podważają one zasadę, że prawa i obowiązki...

17.08.2018

Przedsiębiorcy mają problem z ePUAP-em

Ordynacja

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej tzw. ePUAP miała pomóc przedsiębiorcom. Pojawiają się jednak problemy. Złe nazwanie przesyłanego załącznika blokuje system i uniemożliwia...

03.08.2018

Specjalny rzecznik ma pomóc podatnikom

Ordynacja

Rzecznik praw podatnika ma zacząć pracę na początku 2020 roku. Będzie powoływany przez premiera na wniosek ministra finansów. Wynika to z projektu ustawy wprowadzającej ordynację podatkową i ustawę o...

28.07.2018

Prezydent podpisał zmiany w ordynacji podatkowej

Ordynacja

Od trzydniowej blokady nie będzie można się odwołać. Dodatkowo sposób obliczania terminów w ordynacji podatkowej zostanie zmieniony. Zmiany wejdą w życie 14 dni od publikacji.

27.07.2018

WSA: Ryzyko plajty uzasadnia wstrzymanie wykonania decyzji

Ordynacja VAT

Spółka zaskarżyła decyzję podatkową dotyczącą VAT. Złożyła także wniosek o wstrzymanie jej wykonania. Jej żądanie było zasadne, gdyż konieczność uiszczenia zaległości podatkowych mogłaby spowodować...

26.07.2018

Będzie więcej czasu na odwołanie i zażalenie

Ordynacja

Projekt nowej ordynacji podatkowej zawiera propozycję wydłużenia terminu na złożenie zażalenia na postanowienie. Więcej czasu ma być także za złożenie odwołania od decyzji. Zmiany najprawdopodobniej...

26.07.2018

Będą płatne konsultacje z fiskusem

Ordynacja

Projekt nowej ordynacji przewiduje wprowadzenie możliwości konsultowania skutków podatkowych transakcji. Z tego rozwiązania będą mogli korzystać przedsiębiorcy i zwykli podatnicy. Trzeba będzie...

26.07.2018

Odpowiedzi na trudne pytania będą droższe

Ordynacja

Zasady wydawania interpretacji indywidualnych zostaną zmienione. Ich wydanie, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, będzie droższe. Zdecyduje o tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w...

23.07.2018
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski