Fiskus może pytać o karalność świadków

Ordynacja

Przepisy ordynacji nie każą pytać świadków, czy byli karani za składanie fałszywych zeznań. Ustawa nie wyklucza takich osób z grona świadków. Nie oznacza to jednak, że organy podatkowe nie mogą zadawać pytań w tym zakresie – potwierdza Ministerstwo Finansów.

30.10.2018

Nowa ordynacja może pogorszyć sytuację podatników

Ordynacja

Do polepszenia relacji między podatnikami a organami podatkowymi nie doprowadzimy zmianą przepisów. Potrzebna jest zmiana podejścia, mentalności urzędników. W obowiązującej ordynacji mamy przepis, który nakazuje prowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie do organów.

30.10.2018

Organy podatkowe będą mogły nadużywać prawa

Ordynacja Prawo gospodarcze

Nie będzie klauzuli zakazującej organom podatkowym nadużywania prawa. Na jej wprowadzenie do nowej ordynacji podatkowej nie zgodził się minister finansów. Projekt ustawy został więc zmieniony.

17.10.2018

RODO dobrą wymówką w sporze z urzędem

Ordynacja RODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu potwierdził właśnie, że spóźnienie w złożeniu dokumentów do urzędu można tłumaczyć bałaganem w firmie i przygotowywaniem do wymogów RODO. Jest to...

16.10.2018

Fiskus blokuje podatnikom dostęp do zebranych dowodów

Ordynacja

Organy podatkowe, zasłaniając się tajemnicą skarbową, interesem publicznym, a czasami nawet ochroną danych osobowych, utajniają dokumenty w postępowaniach podatkowych. Uniemożliwia to stronie...

15.10.2018

WSA: Brak adresu ePUAP nie dyskwalifikuje pełnomocnictwa

Ordynacja

Jeżeli radca prawny nie posiada konta ePUAP i nie wskaże go w pełnomocnictwie, to dokument ten nie spełnia wymogów formalnych. Braki nie uniemożliwiają jednak nadania sprawie biegu. Należy natomiast...

27.09.2018

Kontrole podatkowe coraz skuteczniejsze

Ordynacja CIT

Kontrole dotyczą w znacznej mierze dużych podatników. W praktyce spory podatników z fiskusem będą przenosić się coraz częściej na poziom sądowy i jest to proces obecnie faktycznie coraz częściej...

26.09.2018

Filip Świtała nowym wiceministrem finansów

Ordynacja Doradca podatkowy

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał w poniedziałek Filipa Świtałę na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Nowy wiceminister będzie odpowiedzialny za politykę...

25.09.2018

Doradcy: Nowe przepisy nie ochronią podatników

Ordynacja

Projekt ordynacji podatkowej nie odpowiada aktualnym wyzwaniom i problemom związanym ze stosowaniem obecnych przepisów. Można mu zarzucić trzy podstawowe błędy. Najważniejszym wydaje się...

24.09.2018

Interpretacja podatkowa może stracić ważność

Ordynacja

Każdego roku zmiany przepisów prawa podatkowego powodują konieczność dostosowania się przez podatników do nowej rzeczywistości prawnopodatkowej. Jednym z aspektów, które należy każdorazowo...

21.09.2018

MF ma czarną listę niedozwolonych transakcji

Ordynacja

Generalna klauzula obejścia prawa podatkowego miała stanowić narzędzie walki z unikaniem opodatkowania. Przepisy zawierają jednak wiele sformułowań nieostrych, które nie ułatwiają podatnikom...

10.09.2018

Na zaufaniu do fiskusa można stracić

Ordynacja Domowe finanse PIT

Podatnicy muszą mieć specjalną ochronę. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty nie może wygasnąć, jeśli o zmianie interpretacji podatnik dowie się po upływie terminu przedawnienia. Organy...

03.09.2018

Opinia (nie w pełni) zabezpieczająca

Ordynacja CIT

24 sierpnia 2018 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) opublikował wydaną na rzecz polskiego banku opinię zabezpieczającą w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jest...

31.08.2018
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski