- Mając na uwadze, przebieg procesu legislacyjnego i zakres regulacji, kierownictwo resortu uznało, że okres do 1 stycznia 2020 r. może być za krótki. Jest to również uwzględnienie uwagi w opinii Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2019 r. do ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika - czytamy w podanym przez MF uzasadnieniu decyzji.

Jak poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Finansów, obecnie w resorcie trwają dalsze prace nad pakietem trzech ustaw: nowej Ordynacji podatkowej, ustawy wprowadzającej nową Ordynacje podatkową i ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. - Wprowadzane zmiany mają głównie charakter dostosowawczy do uchwalonych i procedowanych aktów prawnych, a także zmian wynikających w szczególności z decyzji Kierownictwa MF dotyczącej wejścia w życie w zasadniczej części nowej Ordynacji podatkowej z dniem 1 stycznia 2021 r. - wyjaśnia MF.

Czytaj: Prof. Etel: Nowa ordynacja to kompromis między fiskusem a podatnikami>>
 

- Przesunięcie terminu wejścia w życie nowej Ordynacji podatkowej z 1 stycznia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. i jest racjonalne. Dzięki temu podatnicy i administracja skarbowa będą mieli szansę przygotować się na zmiany - ocenili w opublikowanym w czwartek oświadczeniu Pracodawcy RP.
- To racjonalna decyzja. Najpierw należy uchwalić ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika, a dopiero później nową Ordynację Podatkową. Ponadto w ten sposób zarówno podatnicy, jak i organy administracji skarbowej, będą mieli szansę odpowiednio przygotować się do stosowania przepisów i uniknąć prawnego chaosu - uważa organizacja.