KIDP: II rata ubezpieczenia OC do końca czerwca

Doradca podatkowy

Krajowa Izba Doradców Podatkowych przypomniała, że 30 czerwca mija termin uregulowania II raty ubezpieczenia OC na 2014 rok dla doradców ubezpieczonych w ramach Umowy Generalnej.

13.06.2014

Zmiana danych? Należy powiadomić KRDP

Doradca podatkowy

Osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych mają obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych objętych wpisem.

13.06.2014

Badanie otoczenia firmy na potrzeby działań promocyjnych

Doradca podatkowy

Przed podjęciem działań promocyjnych należy określić grupy docelowe, do których kierujemy komunikat oraz otoczenie, czyli krąg osób, instytucji i innych podmiotów, które także zetkną się z przekazem...

12.06.2014

MF ogłosił średnią cenę miedzi i srebra za maj

Resort finansów ogłosił średnie ceny miedzi i srebra w maju 2014 r., które mają zastosowanie do obliczenia wysokości stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin. Średnia cena tony miedzi za...

12.06.2014