Informacje o cenach zostały opublikowane w obwieszczeniu ministra finansów z 7 października 2013 r. (M.P., poz. 810)