Będą zmiany w podatkach pobieranych przez gminy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożonych przez ministra administracji i cyfryzacji. Projektowane przepisy...

18.06.2014

MF: o paragonie warto pamiętać też na wakacjach

W ramach akcji Przed wakacjami - co warto wiedzieć? resort finansów przypomina o paragonach fiskalnych, które są jedynym dowodem pozwalającym zareklamować kupiony towar. W czerwcu rozpocznie się...

18.06.2014

Portal podatkowy ruszy już za 2 miesiące

Od 18 sierpnia 2014 r. będzie możliwe składanie deklaracji w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie...

18.06.2014

Polityka monetarna Banku Anglii na rozdrożu

Polityka monetarna Banku Anglii (BoE) oparta na rekordowo niskich stopach procentowych i elektronicznej kreacji podaży przez powiększenie bilansu banku centralnego, realizowana od ostatniego krachu...

18.06.2014

Praca sezonowa dziecka może pozbawić ulgi rodzinnej

Rodzice planujący skorzystać z ulgi prorodzinnej powinni, podczas podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na wakacyjną pracę swoich dzieci, zwrócić szczególną uwagę na limit wysokości dochodu jaki...

18.06.2014

MF sprawdza postępowania administracji skarbowej

Ministerstwo sprawdza prawidłowość postępowań Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Izby Skarbowej - poinformowała rzeczniczka resortu finansów Wiesława Dróżdż. Ma to związek z nagraną rozmową b....

17.06.2014

BCC przeciwko podwyższaniu podatków i składek

Business Centre Club podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że każde podwyższanie podatków i pozapłacowych kosztów pracy nie znajdzie jego poparcia, ponieważ prowadzi do wzrostu bezrobocia i...

17.06.2014

Surowe kary dla oszustów podatkowych

Dzięki ścisłej współpracy kontroli skarbowej z organami ścigania i prokuraturą, przed sąd trafiła grupa osób prowadzących przestępczą działalność w zakresie obrotu złomem.

17.06.2014

Deficyt budżetu po maju wyniósł 22 mld 472,7 mln zł

Po maju deficyt budżetu państwa wyniósł 22 mld 472,7 mln zł, co stanowi 47,3 proc. dopuszczonego w tym roku deficytu w wysokości 47 mld 505,1 mln zł - wynika z opublikowanych w poniedziałek szacunków...

17.06.2014

Dobry przełom roku, potem – osłabienie dynamiki

Na przełomie 2014 i 2015 roku gospodarka będzie się rozwijać najszybciej w aktualnym cyklu koniunkturalnym. Jednak już w pierwszym półroczu 2015 roku dynamika wzrostu zacznie słabnąć - wynika z...

17.06.2014