Jak mówił na konferencji prasowej rektor UŁ Włodzimierz Nykiel, spotkanie zostało zorganizowane z okazji 15-lecia Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Jego pierwsza część ma pokazywać przeobrażenia, trendy i wyzwania w zakresie prawa podatkowego; druga - ma pokazać obraz legislacji podatkowej w różnych państwach.

Dodał, że uczestnicy dyskusji zastanowią się również, czy harmonizacja systemów podatkowych w Unii Europejskiej jest potrzebna i możliwa. Prof. Frans Vanistendael z Katolickiego Uniwersytetu Leuven w Belgii uważa, iż mówienie o pełnej harmonizacji jest "wybieganiem daleko naprzód". Według niego kraje UE najbardziej interesuje harmonizacja systemu podatkowego w obrębie wspólnego rynku. Zwrócił uwagę, że przystępując do UE państwa godzą się na harmonizację pewnego obszaru podatkowego.

"Chodzi tu o fundamentalne swobody traktatowe, które gwarantują podatnikom swobodny przepływ usług, towarów, kapitału i płatności. To jest główny obszar, który będzie podlegał harmonizacji, bo trudno mówić o harmonizacji całych systemów podatkowych, przede wszystkim takich aspektów, jak podstawa podatkowa, stawki podatkowe. Nikt na poważnie o tym nie myśli" - mówił.

Zdaniem prof. Philipa Bakera z Uniwersytetu w Londynie najważniejsze jest to, aby system fiskalny odzwierciedlał "zdolność podatników do ponoszenia ciężaru podatkowego oraz sprawiał, żeby osoby, które mają wysoki dochód, miały mniejsze możliwości ukrycia go przed opodatkowaniem".

Według uczestników spotkania polskie prawo podatkowe jest w większości zgodne z unijnym.

Łódzka konferencja potrwa do soboty, 12 października. Do Łodzi przyjechali specjaliści z Austrii, Belgii, Chin, Francji, Holandii, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Serbii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

jaw/ je/ mag/