Projekt zakłada bieżące aktualizowanie wykazu OPP uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT. Obecnie taki wykaz jest tworzony na 15 grudnia danego roku i jeśli jakiś podmiot utraci status organizacji pożytku publicznego po tej dacie, to nie zostanie od razu usunięty z wykazu. W rezultacie podatnicy mogą przekazać 1 proc. podatku organizacji, która nie ma już prawa do takiego odpisu. Nowe rozwiązanie ma więc zapobiec przekazywaniu pieniędzy podatników podmiotom do tego nieuprawnionym.

Rząd proponuje też wydłużenie z 31 stycznia do 30 czerwca terminu zgłaszania przez OPP numeru rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1 proc. podatku PIT. Zdaniem wnioskodawcy, wydłużenie terminu będzie korzystne dla tych organizacji, które nie mogły zdążyć ze zgłoszeniem numeru rachunku do Urzędu Skarbowego w obecnie obowiązującym terminie, przez co traciły możliwość otrzymania części z 1 proc. wpływów z PIT.

Projekt został przyjęty przez rząd 13 sierpnia 2013 r., a 9 września 2013 r. wpłynął on do Sejmu. 18 września 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosław Duda. Po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu Marszałek Sejmu proponuje skierowanie projektu do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Finansów Publicznych. W dyskusji zgłoszono wniosek o skierowanie projektu wyłącznie do pierwszej z nich. Do głosowania nad tym wnioskiem posłowie przystąpią w piątkowym bloku głosowań.