Zmienił się wzór deklaracji dla podatku od kopalin

W związku nowelizacją ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, która wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. opodatkowanie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, resort finansów wydał nowe...

07.01.2016

Komunikacja z audytorem będzie lepsza

Kontrola zarządcza

Decyzja Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych o zmianie zakresu i kształtu opinii i raportu biegłego rewidenta powinna pozytywnie wpłynąć na komunikację między...

05.01.2016

Nowe przepisy w zakresie ewidencji wyrobów akcyzowych

Uproszczenie dotychczasowych obowiązków przewidują nowe przepisy w zakresie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, które zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2016...

05.01.2016

Zakupy za 300 zł umożliwią podróżnym zwrot VAT

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu VAT wynosić będzie 300 zł -...

05.01.2016

Wyższa stawka VAT może zostać na dłużej

Obniżka stawek VAT w 2017? Niekoniecznie. Jeśli rząd będzie miał kłopoty ze spięciem budżetu na przyszły rok, to zostaną one na obecnym poziomie - pisze Dziennik Gazeta Prawna.

05.01.2016

Nowe przepisy w zakresie zabezpieczeń akcyzowych

W związku ze zmianami ustawy o podatku akcyzowym, m.in. rezygnacją z zabezpieczenia akcyzowego w przypadku wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy oraz objęciem zabezpieczeniem suszu...

05.01.2016

Można już założyć konto na Portalu Podatkowym

Od 31 grudnia 2015 r. każdy podatnik i płatnik może założyć konto na Portalu Podatkowym służące do komunikacji elektronicznej z administracją podatkową. Usługa ta została przygotowana w ramach...

05.01.2016

Nowe zaświadczenia organów podatkowych

Od początku roku obowiązują przepisy umożliwiające doręczanie przez organ podatkowy zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego. Uwzględniona w nich została także możliwość wydawania zaświadczeń...

04.01.2016

Stawki odsetek za zwłokę od 2016 roku

Ministerstwo Finansów poinformowało o nowych regulacjach w zakresie obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej, w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z 10...

04.01.2016

MF przeciw kryterium powierzchni w podatku od sklepów

Za 3-4 lata Polska powinna rozwijać się w tempie 5-5,5 proc. PKB rocznie, to jest możliwe - mówi w wywiadzie minister finansów Paweł Szałamacha. Szef MF przyznaje też, że jest przeciwnikiem kryterium...

04.01.2016