Posłowie za klauzulą obejścia prawa podatkowego

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania to główny cel klauzuli obejścia prawa podatkowego. Sejm w piątek uchwalił stosowną nowelę Ordynacji podatkowej. Według rządu klauzula powinna zniechęcić...

13.05.2016

MF wyznaczył organ który poprowadzi CRPO

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie upoważnienia organu podatkowego do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Rejestr...

12.05.2016

Większa progresywność podatku dochodowego

W kancelarii premiera trwają prace nad koncepcją nowego systemu podatkowego. Szczegóły nowych rozwiązań są pilnie strzeżoną tajemnicą , ale z informacji uzyskanych przez Gazetę Prawną wynika, że nowy...

11.05.2016

TSUE: w czerwcu rozprawa w sprawie VAT na e-booki

14 czerwca br. odbędzie się rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zgodności unijnej dyrektywy o wyższym w stosunku do tradycyjnych wydawnictw, opodatkowaniu...

11.05.2016

To, jak piszemy też wpływa na nasz wizerunek

Doradca podatkowy

Kiedy w piśmie do klienta zwrócimy się do Pana Jana Nowak lub prześlemy rachunek za miesiąc kwiecień, pewnie nie każdy adresat zwróci uwagę na błędy w tych sformułowaniach. Osoby wrażliwe na poprawną...

11.05.2016

CFE zaprezentowała model Karty Podatnika

Doradca podatkowy

Confédération Fiscale Européenne (CFE), organizacja zrzeszająca doradców podatkowych z 21 państw Europejskich, w tym z Polski, ogłosiła zasady sprawiedliwego opodatkowania uwzględniające równowagę...

11.05.2016

Senat rozpatrzy nowelizację ustaw o podatku PIT i CIT

Senatorowie będą pracować nad zmianami w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, która przewiduje obniżenie wartości...

11.05.2016

Projekt zmian w Prawie celnym wpłynął do Sejmu

Do Sejmu wpłynął przedłożony przez Radę Ministrów projekt zmian w przepisach celnych w związku z ustanowieniem unijnego kodeksu celnego, który wraz z rozporządzeniami unijnymi stosowany jest we...

10.05.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski